otp DYNAMIC vklad

otp DYNAMIC vklad je vkladovým produktom OTP banky, ktorý sa poskytuje s atraktívnou rastúcou úrokovou sadzbou. Klient má možnosť výberu viazanosti na obdobie 3,5 roka (42 mesiacov), 4 roky (48 mesiacov) alebo 5 rokov (60 mesiacov).

Maximálna výška rastúcej úrokovej sazdby dosahuje až 5 % p.a. pri viazanosti na 5 rokov (v 10. polroku). Výška zhodnotenia bude závisieť od vybranej doby viazanosti, pričom sú dopredu stanovené fixné rastové úroky a priemerné úroky ktoré sú bankou garantované počas celej doby trvania vkladu až do splatnosti. Úrokové sadzby sú aktuálne stanovené nasledovne:

 
 
otp DYNAMIC vklad 42 mesiacov 48 mesiacov 60 mesiacov
priemerný úrok 3,00 % p.a. 3,00 % p.a. 3,10 % p.a.
 
Polroky trvania otp DYNAMIC vkladu
Rastový úrok platný v danom polroku (v % p.a.)
1. polrok 0,50 0,40 0,35
2. polrok 2,90 2,80 2,70
3. polrok 3,00 2,90 2,80
4. polrok 3,10 3,00 2,90
5. polrok 3,30 3,05 3,00
6. polrok 3,35 3,10 3,10
7. polrok 4,30 3,15 3,15
8. polrok - 4,80 3,20
9. polrok - - 3,40
10. polrok - - 5,00

Ako je vidieť z tabuľky, najvyššie zhodnotenie 5 % získa klient len v 10 polroku. V prípade, že si klient nechá uložené finančné prostriedky na vklade počas celej doby viazanosti (10 ročnej), získa priemerný úrok vo výške 3,10 % (jedná sa o priemernú úrokovú počas celej viazanosti bez kapitalizácie úrokov). Čím kratšie necháte prostriedky na vklade, tým bude výnos nižší. Na druhej strane je veľkou výhodou, že predčasné výbery je možné realizovať kedykoľvek bez poplatku. Pri predčasnom výbere alebo predčasnom zrušení klient získa rastové úroky odo dňa zloženia vkladu až po deň predchádzajúci dňu predčasného výberu alebo predčasného zrušenia. Pri predčasnom výbere sa úroky vypočítajú podľa úrokového lístka platného v uplynulých polrokoch. Pre dni nedokončeného polroku bude platiť rastový úrok platný v danom polroku.
Nevýhodou zase je, že banka neumožňuje dodatočné prívklady.
Parametre

Poskytovateľ OTP banka Slovensko a.s.
Názov produktu otp DYNAMIC vklad
Poplatok za zriadenie vkladu 0,00 €
Poplatok za vedenie vkladu 0,00 €
Minimálny vklad 400,00 €
Povinný minimálny zostatok 400,00 €
Pripisovanie úrokov pripisovanie úroku k istine a ročne k výročiu vkladu a v deň splatnosti
Predčasný výber bez poplatku a sankcie, kedykoľvek
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte