Priemerný starobný dôchodok

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nedosahuje hranicu ani 400 €, celoslovenský priemer bol ku koncu apríla iba 388,58 €. Oproti aprílu minulého roka ide o mierny nárast 13,8 €. Priemerný predčasný starobný dôchodok bol ku koncu apríla vo výške 387,8, čo predstavuje medziročný nárast o 14,6 €.

Ešte horšia je finančná situácia invalidných dôchodcov, aj keď medziročne tiež došlo k miernemu nárastu. Priemerný invalidný dôchodok pre zdravotne postihnuté osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca 194,7 € (čo znamená zvýšenie oproti rovnakému obdobiu v minulom roku o 4,90 €). Sociálna poisťovňa aktuálne vypláca priemerný invalidný dôchodok pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vo výške 342,60 €.


Priemerné starobné dôchodky - porovnanie


K dátumu
priemerná výška starobného dôchodku
priemerná výška predčasného starobného dôchodku
30.04.13
388,58 €
387,83 €
31.03.13
388,14 €
389,31 €
28.02.13
38,75 €
389,89 €
31.01.13
387,18 €
385,14 €


Podmienky vzniku nároku na poberanie starobného dôchodku upravuje zákon o Sociálnom poistení č. 461/2003 v znení neskorších predpisov. Účelom vyplácanie tejto dôchodkovej dávky je zabezpečenie občanovi SR príjem v starobe.


Podmienky vzniku nároku

Na to, aby ste mohli poberať starobný dôchodok je dôležité splniť zákonom stanovené podmienky. Je to predovšetkým splnenie podmienky platenia dôchodkového poistenia (minimálne 15 rokov) a zároveň dovŕšenie dôchodkového veku.


Výška dôchodku

Nie každý, kto odíde na zaslúžený odpočinok, dostane rovnaký dôchodok. Na jeho výšku vplýva viacero faktorov. Je to predovšetkým počet odpracovaných rokov a mzda, z ktorej si poistenec počas aktívneho veku platil odvody. Tieto dve veličiny môžeme ovplyvniť, preto sa nimi budeme zaoberať podrobnejšie. Do výpočtu dôchodku vstupuje aj ďalšia veličina - takzvaná aktuálna dôchodková hodnota, ktorá odzrkadľuje rast priemerných platov v národnom hospodárstve.


Vzorec na výpočet starobného dôchodku

POMB x ODP x ADH

Vysvetlenie pojmov:

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku


Pýtate sa, kde sa vo vzorci nachádza výška platu? Tá do výpočtu vstupuje pod pojmom „priemerný osobný bod“. Za každý odpracovaný rok sa prideľuje osobný mzdový bod. Ak bola v sledovanom roku Vaša mzda rovnaká ako priemerná mzda v národnom hospodárstve, bude Váš osobný mzdový bod na úrovni 1, ak ste zarábali viac, hodnota POMB bude vyššia ako 1 a ak bol Váš plat nižší ako priemerný, bude aj hodnota POMB nižšia ako 1. Následne sa POMB za jednotlivé odpracované roky spriemerujú, vynásobia sa počtom rokov kedy ste boli dôchodkovo poistený a všetko sa to vynásobí už spomínanou aktuálnou dôchodkovou hodnotou platnou ku dňu vzniku nároku na poberanie starobného dôchodku. Tá sa mení každý rok na základe zistení priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pre tento rok je ADH stanovená na 10,0098 €. Je to v podstate suma, ktorú dostane dôchodca za odpracovaný rok, v ktorom bola mzda poisteného na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.

Práca v Rakúsku

Práca v Rakúsku láka tisíce Slovákov túžiacich po lepšie ohodnotenom zamestnaní. A niet sa čomu čudovať. V rámci európskej dvadsaťsedmičky Rakúsko patrí medzi krajiny, kde bol zaznamenaný v rokoch 2008-2012 jeden z najväčších nárastov hodinových mzdových nákladov - až 15,5 %. Priemerné náklady na hodinu práce sú v rámci európskej únie okolo 23,4 €, kým v Rakúsku to je až 30,5 €. Na Slovensku sú pracovné a platové podmienky jedny z najhorších v Európe. Nielenže máme druhý najdlhší pracovný čas (v práci priemerne trávime týždenne až 40,9 hodiny), ale dokonca nám patrí aj nelichotivé, siedme miesto od konca čo sa týka priemernej hodinovej mzdy - v priemere zarobíme za hodinu iba 8,3 €.

Obrovský rozdiel v priemerných platoch na Slovensku a v Rakúsku je teda hlavným dôvodom, prečo sa tisíce Slovákov rozhodujú pracovať v Rakúsku. Vysoký záujem je najmä o opatrovateľky, ktorých je podľa údajov Slovenskej akadémie vied až 16000. Slovensky si často hľadajú uplatnenie aj v zdravotníctve - ako zdravotné sestry. Muži majú záujem o prácu v stavebníctve. Veľký dopyt je aj po pracovných ponukách v oblasti hoteliérstva a cestovného ruchu. Množstvo Slovákov pracuje sezónne na hoteloch v Alpách ako čašníci, kuchári či ako pomocná sila v kuchyni. Zaujímavosťou je skutočnosť, že rakúski zamestnávatelia prostredníctvom slovenských personálnych agentúr ponúkajú aj prácu v Rakúsku pre páry - napríklad chyžná a umývač riadu. Pre zamestnávateľa má zamestnanie páru jednu veľkú výhodu v tom, že nemusí zabezpečiť dve samostatné ubytovania, ale stačí iba jedna izba.
 

Máte nárok na rovnaký plat ako majú Rakúšania


Výška platu bude však závisieť od dosiahnutého vzdelania, praxe, špecializácie a v neposlednom rade aj od znalosti nemčiny. Bez znalosti jazyka alebo iba so základnou nemčinou si môžete nájsť uplatnenie iba horšie platenú prácu - ako pomocná sila v kuchyni či upratovačka, ktorá nevyžaduje komunikáciu so zákazníkom.

V súčasnosti platí v Rakúsku zákon o sociálnom a mzdovom dumpingu, podľa ktorého majú všetci zamestnanci bez ohľadu na štátnu príslušnosť nárok na minimálnu mzdu stanovenú kolektívnou zmluvou (v Rakúsku nie je stanovená minimálna mesačná mzda, ale pre jednotlivé profesie ju stanovujú kolektívne zmluvy). Tento zákon zabezpečuje Slovákom pracujúcim v Rakúsku rovnaké práva a pracovné podmienky ako majú domáci občania. To znamená rovnakú mzdu ale aj kontrolu uhrádzania daní a povinných odvodov.

Ako hľadať prácu v Rakúsku


Dobrou správou je, že z pracovnoprávneho hľadiska je Slovák v rovnakom postavení ako domáci Rakúšan - môže teda využiť všetky možnosti získania práce. Potom, čo boli v máji 2011 zrušené prechodné opatrenia (Rakúsko považovalo svoj pracovný trh po vstupe Slovenska do EÚ za vysoko ohrozený v dôsledku prílevu lacnej pracovnej sily) je vybavenie práce u nášho južného suseda oveľa jednoduchšie. Pre väčšinu profesií a zamestnaní to znamená, že nie je potrebný žiaden „papier“ na vykonávanie práce. Existujú však špeciálne skupiny profesií, ktoré sú stále regulované zákonmi a administratívnymi predpismi. Ide o povolania ako lekár, stomatológ, učiteľ, sociálny pracovník a podobne, kde je potrebné pred nástupom do zamestnania overiť dosiahnuté vzdelanie.


Pri hľadaní zamestnania je možné využiť ponuku práce cez personálne agentúry. Predtým, než sa rozhodnete využiť služby personálnej agentúry, je potrebné si overiť dve veci. Dôležité je, aby agentúra mala povolenie na sprostredkovanie zamestnania - platnú licenciu od UPSVAR-u. Vhodné je tiež si overiť referencie personálnej agentúry na internete, najmä vtedy, ak od Vás láka poplatok vopred. Podľa platnej slovenskej legislatívy si môže agentúry účtovať poplatok za sprostredkovanie zamestnania jednorázovo vo výške 20 % z mesačnej mzdy, ak dohodne sezónnu prácu na menej ako 6 mesiacov a max. 30 % zo mzdy, ak je dĺžka zamestnania viac ako 6 mesiacov. Poplatok si môžu agentúry účtovať až po prvej vyplatenej mzde, nikde nie vopred! Pri niektorých vysoko ohodnotených profesiách z oblasti zdravotníctva či informačných technológií si personálne agentúry neúčtujú poplatok za dojednanie práce od zamestnanca, ale od zamestnávateľa.


Druhou možnosťou je vyhľadávanie pracovných ponúk prostredníctvom slovenských portálov - najviac ich nájdete na profesia.sk v sekcii Rakúsko.


Najviac pracovných ponúk nájdete na rakúskych pracovných portáloch:

http://www.ams.at/index.html
http://www.jobpilot.at
http://www.karriere.at
http://www.unijobs.at/


Sezónne práce a brigády v Rakúsku

www.ferienjob.at
www.gastrojobs.at

V neposlednom rade je dobrým zdrojom informácii ohľadom voľných pracovných miest aj denná tlač: Der Standard, Die Presse, Kurier, KleineZeitung

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte