Podpora v nezamestnanosti 2013

Podmienky nároku na podporu v nezamestnanosti upravuje zákon číslo č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona, na podporu v nezamestnanosti má nárok občan, ktorý bol minimálne počas posledných troch rokov pred zaradením do databázy nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, bol poistený v nezamestnanosti minimálne 2 roky. V prípade, že o podporu v nezamestnanosti žiada občan, ktorý bol zamestnaný na dobu určitú, tak takýto občan má nárok na získanie dávky v prípade, že v posledných 4 rokov pred zaradením do evidencie bol:
  • poistený v nezamestnanosti - (ak si poistenie v nezamestnanosti platil ako zamestnanec na dobu určitú alebo ako dobrovoľne poistená osoba minimálne 2 roky)
  • a zároveň ak nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.
V prípade, že si platíte poistné v nezamestnanosti ako dobrovoľne poistená osoba, tak si dávajte dobrý pozor na to, aby ste poistné zaplatili vždy načas, najneskôr v posledný deň splatnosti, inak sa Vám obdobie, kedy ste poistné riadne nezaplatili nebude započítavať do nároku na dávku v nezamestnanosti.
Od 1.1.2013 došlo k istým zmenám, kedy sa povinné poistenie v nezamestnanosti týka aj osôb vykonávajúcich pravidelnú zárobkovú činnosť na základe dohody.
 
Kedy poistenec nemá nárok na vyplatenie dávky v nezamestnanosti?
Nárok na vyplatenie dávky nemajú občania - poistenci za dni, počas ktorých dostávajú nemocenské, poberajú ošetrovné, materské alebo rodičovský príspevok.

Výška podpory v nezamestnanosti v roku 2013

Dávky v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa po splnení vyššie uvedených podmienok. Táto dávka (alebo podpora) má slúžiť na preklenutie obdobia kedy je osoba bez zamestnania a teda aj bez príjmu. Jej výška je stanovená ako 50 % z denného vymeriavacieho základu, pričom vymeriavacím základom sa rozumie obdobie posledných dvoch rokov predchádzajúcim dňu, kedy vznikol nárok na podporu v nezamestnanosti. Nezamestnaný tak mesačne dostane podporu rovnajúcu sa zhruba polovici jeho predchádzajúceho mesačného príjmu. Od roku 2013 však došlo k zásadným zmenám vo vyplácaní podpory v nezamestnanosti, v dôsledku schválenej novely Zákona o sociálnom poistení. Od 1.1.2013 sa výrazne zmenila maximálna výška mesačnej dávky (v neprospech ľudí bez práce), ktorú môže nezamestnaný získať (pre prvý polrok 2013 to bude mesačne maximálne 775,30 € v mesiaci ktorý má 30 dní a 801,10 € pre mesiac ktorý má 31 dní).

Oproti minulému roku, kedy mohol nezamestnaný v mesiaci, ktorý má 30 dní získať dávku až 1 162,90 €, sa jedná o podstatné zníženie tejto sumy. Cieľom týchto zmien bolo priblíženie maximálnej vyplácanej dávky k priemernej mzde (stanovisko hovorcu Sociálnej poisťovne) ale občania istotne majú dôvod sa domnievať, že účelom bolo hlavne štátnej kase ušetriť peniaze.

Vymeriavací základ pre výpočet podpory v nezamestnanosti sa od 1.1.2013 vypočíta maximálne z dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ pre výpočet dávky nezamestnanosti bude v prvej polovici roka 2013 maximálne 51,6822 €. Zároveň sa od roku 2013 zvyšuje suma, z ktorej budeme platiť maximálne odvody.

Ako dlho je možné poberať podporu v nezamestnanosti
Podporné obdobie pre vyplácanie dávky je štyri alebo šesť mesiacov:
  1. Na 6-mesačné podporné obdobie má nárok občan, ktorý si platil poistné v nezamestnanosti minimálne počas posledných troch rokov aspoň 730 dní.
  2. Na 4-mesačné podporné obdobie má nárok občan, ktorý si platil poistné v nezamestnanosti minimálne počas posledných štyroch rokov aspoň 730 dní.

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

Ale pozor, podporu vam vyrataju aj z dohody o vykonani prace, kde mate cisty zarobok 21 Eur mesacne ako mne, tzn. a teraz POZOR: denny vymeriavaci zaklad 0,29Eur x 31 dni = 8,99 Eur mesacne! Takze neviete ci je to zart, overujete vsade mozne a vysledok? Cista hola pravda! Priatelia je na uvazenie ci toto nehranici uz so sialenstvom..

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte