Povolené prečerpanie na účte Prima banka

Prima banka ponúka svojim klientom povolené prečepanie na účte formou predschváleného limitu, ktorého výšku sa klient dozvie prihlásením sa do internet bankingu alebo na mesačnom výpise z účtu. Výška schválenej krátkodobej pôžičky bude závisieť od bonity klienta (od pravidelnosti a objemu kreditných obratov na účte a od priemerného mesačného zostatku na účte v Prima banke). Povolené prečerpanie predstavuje finančnú rezervu, ktorú môže využíť v prípade, keď sa zostatok vlastných prostriedkov ocitne na nule. Z Vášho účtu tak budú môcť v poriadku odísť vopred naplánované platby aj v prípade, keď Vám bude meškať výplata. Prima banka poskytuje povolené prečerpanie maximálne do výšky 1500 € (minimálna výška úverového limitu je 100 €). Úver môžete čerpať aj opakovane až do výšky schváleného úverového rámca. Splácanie je automatické - s každou prijatou platbou na účet sa úver obnovuje.
 
Poskytnutie povoleného prečerpania je naviazané na existenciu vežného účtu v Prima banke. Podobne ako konkurenčné bankové domy, aj Prima banka si stanovila minimálnu dobu existencie účtu - pre jeho zriadenie musíte mať účet vedený v PB po dobu minimálne troch mesiacov, aby banka vedela posúdiť Vaše príjmy a výdavky a vedela tak posúdiť Vašu bonitu na základe ktorej potom stanoví výšku úverového rámca. Prostredníctvom povoleného prečerpania tak získate bezúčelovú pôžičku bez dokladovania príjmu, pričom na jej vybavenie nie je potrebný ručiteľ ani žiadne iné zabezpečenie. Žiadosť o možnosť ísť na účte do mínusu si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov, ktoré majú v PB vedený účet po dobu min. 3 mesiacov, pričom na účte musia byť zaznamenané pravidelné kreditné obraty.
 
Ako každý iný úverový produkt aj povolené prečerpanie (nazývané tiež kontokorent) má svoju cenu a to konkrétne v podobe úrokovej sadzby (19,90 % p.a.) a v podobe poplatkov za poskytnutie (v Prima banke poplatok za zriadenie kontokorentu neplatia klienti, ktorí majú otvorený Osobný účet).


Poskytovateľ Prima banka Slovensko, a.s.
Názov produktu Povolené prečerpanie na účte
Minimálna výška úverového limitu 100,00 €
Maximálna výška úverového limitu 1 500,00 €
Úrok 19,90% p.a.
Úrok z omeškania 8 % p.a.
Poplatky
Poplatok za zriadenie alebo zmenu


1,50 % z objemu poskytnutého úveru, min. 7,00 €
Poznámka: neplatia klientu, ktorí majú v PB vedený Osobný účet
Potvrdenie vydané bankou na základe žiadosti klienta 20 € + DPH
Upomienka 15,00 €
Výzva 30,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte