Bezúčelová flexihypotéka VÚB banka

Pod tajomným názvom Bezúčelová hypotéka, ktorú poskytuje VÚB banka, sa skrýva neúčelový úver, ktorý je možné použiť na čokoľvek, bez nutnosti dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov a ktorý je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou. V iných bankách sa tento typ úveru často nazýva aj americká hypotéka. Výhodou neúčelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou je možnosť získať väčší objem peňazí s oveľa lepšími podmienkami (najmä nižšou úrokovou sadzbou) aké by ste dostali, v prípade, že by ste žiadali o klasický bezúčelový spotrebný úver. Ak je Vašou prioritou, čo najnižšia splátka, vďaka dlhej splatnosti (až 20 rokov) bezúčelovej flexihypotéky ju istotne získate.
 
Prostredníctvom tohto úverového produktu si môžete požičať na čokoľvek sumu od 6600 €, maximálny úverový strop je limitovaný 166 000 €. Objem schválenej Flexihypotéky však bude závisieť od hodnoty nehnuteľnosti, ktorou budete za svoje záväzky banke ručiť.
 
Podobne ako pri klasickej Flexihypotéke z VÚB, aj v tomto prípade si klient môže vybrať obdobie fixácie úrokovej sadzby, na výber sú tri možnosti - 1 ročné, 3 ročné alebo 5 ročné obdobie fixácie. Počas obdobia fixácie úrokovej sadzby sa výška mesačnej splátky nebude meniť, takže si môžete lepšie plánovať finančný rozpočet na nasledovné mesiace. V čase končiacej fixácie úrokovej sadzby je možné úver predčasne splatiť bez akýchkoľvek akcií. Všeobecná úverová banka však ponúka možnosť aj čiastočného zníženia dlžnej sumy bez poplatku, raz ročne a to až do výšky 20 % z nesplatenej istiny. Výber obdobia fixácie by ste si mali dobre premyslieť, lebo predstavuje zäväzok na niekoľko rokov. Navyše od zvoleného obdobia fixácie sa bude odvíjať aj výška úrokovej sadzby (minimálne úrokové sadzby sú uvedené v tabuľke nižšie). V prípade, že sa rozhodnete pravidelne využívať voliteľné služby, tak Vám VUB banka zníži úrokovú sadzbu. Zvýhodnenie úroku sa týka pravidelného mesačného presmerovania príjmu na Flexiúčet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, zmluvného poistenia úveru, nehnuteľnosti a domácnosti. Klient môže využívať jednu, ale aj všetky doplnkové služby - čím viac doplnkových služieb si zriadi, tým atraktívnejšiu úrokovú sadzbu dostane.

Parametre

Poskytovateľ
VÚB banka, a.s.
Názov produktu
Bezúčelová flexihypotéka
Typ produktu
neúčelový úver
Minimálny objem úveru
6 600,00 €
Maximálny objem úveru
166 000,00 €
Doba splatnosti
1-20 rokov
Zabezpečenie
tuzemskou nehnuteľnosťou - bytom alebo rodinným domom v osobnom vlastníctve. Musí byť zapísaná na liste vlastníctva. VÚB banka nebude akceptovať ako predmet záložného práva rozostavanú nehnuteľnosť.
Podmienky
žiadosť si môže podať fyzická osoba staršie ako 18 rokov. Na vybavenie bude stačiť občiansky preukaz. Banka si nehnuteľnosť ocení samostatne, takže nie je potrebný znalecký posudok.
Úroky
Fixácia 1 rok
od 4,39 % p.a.
Fixácia 3 roky
od 4,39 % p.a.
Fixácia 5 rokov
od 4,79 % p.a.
Úrok z omeškania
3,00%
Poplatky
Poplatok za poskytnutie flexihypotéky
0,80 % z objemu úveru,min. 200 €, max.1000 €
Vedenie a správa úverového účtu
3,30 € / mesiac
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta
150 € pre zmeny ktoré vyžadujú schválenie zo strany banky
110 € pre zmeny bez schvaľovania
Možnosť realizovať mimoriadnu splátku raz do roka bez poplatku - % z úveru
20,00%
Predčasné splatenie v termíne končiacej fixácie úrokovej sadzby
0,00 €
Predčasné splatenie mimo termínu končiacej úrokovej sadzby pre spotrebiteľské úvery (neúčelová flexihypotéka so splatnosťou do 10 rokov)
0,5 % z predčasne splatenej sumy, ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako 1 rok a 1% ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rok, v prípade, že bola zmluva podpísaná po 11.6.2010

Pre spotrebiteľské úvery uzatvorené po dátume 1.1.2013 platí: možnosť splatiť úver do 10 000 € v posledných 12 mesiacoch pred konečnou splatnosťou bez poplatku
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre ostatné úvery (so splatnosťou nad 10 rokov)4 % z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky, minimálny poplatok je 166,00 €
Odoslanie prvej upomienky o dlžnej dume
10,00 €
Odoslanie druhej upomienky o dlžnej sume
40,00 €


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte