otp ŠTUDENTSKÝ úver

OTP banka má v ponuke pôžičiek a úverov pre individuálnych klientov určený jeden spotrebný úver určený výlučne pre študentov. OTP študentský úver sa poskytuje až do výšky 6700 €, minimálna výška pôžičky je 700 €. Úver je možné splácať až 10 rokov a banka tiežumožňuje odklad splátok istiny až do ukončenia štúdia. Takže ak o pôžičku z otp banky požiadate v druhom roku štúdia, splácať môžete až po ukončení školy, pričom je potrebné dodržať maximálnu lehotu splatnosti, teda dlh je potrebné vyrovnať najneskôr do 10 rokov od podpísania zmluvy. Je potrebné si uvedomiť, že pri odklade splátok sa bude požadovať splácanie úrokov, čím sa celková cena pôžičky navyšuje. Túto možnosťtak využívajte iba v nevyhnutných prípadoch. Na rozdiel od ostatných študentských úverov, ktoré sú väčsinou bezúčelové, otp banka ho poskytuje strikne účelovo - peniaze je možné použiťjedine na financovanie nákladov súvisiacich s financovaním vysokoškolského štúdia dennej formy alebo na financovanie výdavkov súvisiacich so študijným zahraničným pobytom.
 

Podmienky

Banka poskytuje študentský úverštudentom druhého a vyššieho ročníka dennej formy vysokoškolského štúdia vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na území SR. Vedenie účtu v OTP banke nie je podmienkou jeho poskytnutia. Banka požaduje pristúpenie solidárneho spoludlžníka s pravidelným príjmom staršieho ako 35 rokov do úverového vzťahu.

Na vybavenie budete potrebovať dva doklady totožnosti, potvrdenie o štúdiu a potvrdenie o výške príjmu solidárneho spoludlžníka. (ak dáte súhlas na overenie príjmu v Sociálnej poisťovni, nie je potrebné preložiťpotvrdenie o výške príjmu).
 

Parametre
 
PoskytovateľOTP Banka Slovensko a.s.
Názov produktuotp ŠTUDENSTKÝ úver
Typspotrebný účelový úver
Minimálny objem úveru700,00 €
Maximálny objem6 700,00 €
Doba splatnosti1 mesiac - 10 rokov
Úroková sadzbaod 7,90 % p.a.
Spracovateľský poplatok (poplatok za poskytnutie)2 % z objemu, minimálne 33 €
Správa účtu2,50 € / mesačne
Nedočerpanie úveru3% z nedočerpanej časti pôžičky
Splátka v hotovosti na pobočke banky2,00 €
Upomienka25,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka
0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
1% ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok
Poistenie - dobrovoľné
Základný balík poistenia (pre prípad smrti poisteného z akýchkoľvek príčin + poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu spôsobujúcich invaliditu)3,95 % z výšky mesačnej splátky
Rozšírený balík (pre prípad smrti, trvalých následkov úrazu spôsobujúcich invaliditu, riziko pracovnej neschopnosti a straty zamestnania)5,17 % z mesačnej splátky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte