Úver vysokoškolákom Volksbank

Volksbank je jednou z mála bánk, ktorá má v ponuke úver vysokoškolákom, určený na financovanie vysokoškolského štúdia prvého, druhého a tretieho stupňa. Poskytuje sa v rozsahu od 1000 - 5000 €, pričom schválený objem úveru nie je možné čerpať jednorázovo, ale postupne v jednotlivých tranžiach. Výška jednotlivého čerpania je obmedzená sumou 1000 € počas jedného akedemického roka. Študent si môže rozložiť splátky na obdobie 1 roka maximálne až do dvojnásobku doby štúdia, maximálne však na 10 rokov. Na rozdiel od ostatných bánk, ktoré poskytujúpôžičky pre študentov, Volksbank neumožňuje odklad splátok istiny až na koniec štúdia. Na druhej strane je zase táto banka benevolentnejšia čo sa týka podmienok pre poskytnutie úveru. Pôžičku poskytne všetkým študentom od prvého ročníka po posledný, akceptujú sa aj žiadosti doktorandov. Konkurenčné finančné inštitúcie väčšinou neposkytujú pôžičky prvákom, ale až študentom vyššieho ročníka. Ak teda bola Vaša žiadosť v jedej banke zamietnutá, z dôvodu, že ste prvákom, vo Volksbank máte veľkú šancu na schválenie.
Na vybavenie žiadosti budete potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a potvrdenie o výške príjmu. V prípade, že študent nemá pravidelný príjem, tak je potrebné, aby do úverového vzťahu pristúpil solidárny spoludĺžnik s pravidelným a preukázateľným príjmom. (môže sa jednať napríklad o rodiča alebo ktorúkoľvek inú osobu ktorá nemá záznam v bankovom a nebankovom registri dlžníkov a ktorá má pravidelný príjem). Banka tiež požaduje predloženie výpisov z účtu na ktorý chodí výplata alebo výplatné pásky za posledné tri mesiace.
Veľkým plusom tohto úverového produktu, najmä pre žiadateľov s nižším príjmom je skutočnosť, že banka poskytuje pôžičku všetkým žiadateľom s rovnakou úrokovou sadzbou vo výške 8,75 %, bez ohľadu na ich bonitu. Naopak, pre študentov, respektíve ich rodičov či ručiteľov, ktorí môžu preukázať nadpriemerný príjem sa oplatí požiadať o úver skôr v inej banke, nakoľko je väčšia pravdepodobnosť, že banka im poskytne výhodnejšiu sadzbu reflektujúcu nižšie úverové riziko.
 
Parametre
Poskytovateľ Volksbank Slovensko a.s.
Názov produktu Úver vysokoškolákom
Typ účelový úver
Minimálna výška úveru 1 000,00 €
Maximálna výška úveru 5 000,00 €
Čerpanie postupné, v jednom akademickom roku maximálne 1000 €
Splácanie mesačné anuitné
Doba splatnosti 1-10 rokov
Úroková sadzba 7,95 % p.a.
Typ úrokovej sadzby fixná
Úrok z omeškania 8,75 % p.a.
Poplatky

Poplatok za poskytnutie úveru 0,00 €
Správa a vedenie úverového účtu 0 € / mesiac
Poplatok za vypracovanie dodatku k zmluve (zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta) 55,00 €
Mimoriadna splátka a /alebo predčasné splatenie Pre zmluvy uzatvorené do 10.6.2010 Pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010
ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 1 % z predčasne splatenej sumy
ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 0,5 % z predčasne splatenej sumy
Zmluva o prevzatí záväzku 35,00 €
Potvrdenie banky vydané na základe žiadosti klienta 15,00 €
1. upomienka 20,00 €
2. upomienka 20,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte