Pôžička na bývanie Poštová banka

Pôžička na bývanie z Poštovej banky je predovšetkým určená na financovanie investícií do bývania, ako napríklad na rekonštrukciu, nákup nového vybavenia, elektrospotrebičov či nábytku. Názov tohto úverového produktu je však trocha mätúci, kedže sa jedná o bezúčelový úver, takže peniaze z pôžičky je možné použiť aj na čokoľvek iné, bez nutnosti banke dokladovať účel použitia finančných prostriedkov.
 
Pôžička na bývanie sa poskytuje v porovnaní s ostatnými pôžičkami Poštovej banky vo väčšom objeme, minimálna výška úveru je 3500 €, maximálna je 20 000 €. Splatnosť si klient môže zvoliť samostatne, podľa aktuálnych finančných možností, na obdobie od troch do desiatich rokov. Čím dlhšiu lehotu splatnosti si zvolíte, tým dosiahnete nižšiu mesačnú splátku, no na druhej strane pri výbere dlhšej lehoty splatnosti úver viac preplatíte. Takže pokiaľ to Váš finančný rozpočet čo i len trocha umožňuje, odporúčame zvoliť radšej kratšiu lehotu splatnosti. Výšku jednotlivých splátok pre jednotlivé objemy pôžičky a doby splatnosti si môžete porovnať v nasledovnej tabuľke:

Poznámka: Výška splátok uvedených v tabuľke neobsahuje poistenie, ktoré si môžete dohodnúť ako službu navyše.
Poštová banka úročí úver úrokovou sadzbou dohodnutou v úverovej zmluve. Výška úroku sa pohybuje od 7,50 – 32,50 % p.a., v závislosti od zistenej bonity klienta a od spôsobu a hodnoty zabezpečenia. Banka je však oprávnená v niektorých prípadoch výšku úrokovej sadzby upraviť, napríklad ak dôjde k zmene základnej úrokovej sadzby ECB alebo k zmene indexu spotrebiteľských cien zverejňovaných Štatistickým úradom SR. V takomto prípade banka pošle zmenenú úrokovú sadzbu ako písomné oznámenie klientovi.

Klientom, ktorí sa preukážu dostatočnou solventnosťou, banka poskytne pôžičku aj bez ručiteľa, či bez založenia nehnuteľnosti. V prípade, že bonita klienta nebude dostatočná, banka však môže požadovať ručenie ručiteľom alebo iným spôsobom.

Podmienky:
Poštová banka poskytne úver fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR, ktoré v čas podania žiadosti sú staršie ako 18 rokov a pri splácaní úveru ich vek nepresiahne hranicu 65 rokov. Na pôžičku majú nárok:
  1. Zamestnané osoby, ktoré sú v pracovnom pomere trvajúcom dlhšie ako 6 mesiacov a ktoré nie sú vo výpovednej lehote
  2. SZČO, ktoré podali minimálne jedno daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie
  3. osoby poberajúce starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok a vyrovnávací príspevok
  4. osoby poberajúce invalidný dôchodok staršie ako 35 rokov (maximálny vek pri splatnosti 65 rokov)
Na vybavenie žiadosti bude väčšine záujemcov postačovať občiansky preukaz a doklad preukazujúci adresu trvalého bydliska.
 
Parametre
Názov banky Poštová banka, a.s.
Názov produktu Pôžička na bývanie
Typ úveru bezúčelový
Minimálna výška úveru 3 500,00 €
Maximálna výška úveru 20 000,00 €
Doba splatnosti 3-10 rokov
Úroková sadzba 7,50 – 32,50 % p.a.
Úrok z omeškania 8,75 % p.a.
Poplatky

Poskytnutie úveru na účet v Poštovej banke, a.s. 2 % z objemu
Spracovateľský poplatok pri poskytnutí na účet vedený v inej banke 4 % z objemu
Správa a vedenie účtu 2,50 € / mesiac
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
1 % ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok
1. upomienka pri omeškaní 9,96 €
2. upomienka pri omeškaní 24,90 €
Výzva na splatenie celého úveru vrátane úrokov a poplatkov
3,32 €


Mimoriadny výpis z úverového účtu 0,66 €
Poplatok za porušenie zmluvyných podmienok
331,94 € alebo zvýšenie
úrokovej sadzby o 15 %
Zmena zmluvných podmienok na klientovu žiadosť 33,19 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte