Pôžičky na zmenku

Pôžičky na zmenku sú v časoch keď má množstvo ľudí obrovské finančné problémy, veľmi žiadané. A to aj napriek tomu, že patria k najrizikovejším spôsobom požičiavania si peňazí. Dopyt po nich často prevyšuje ponuku a tak si ich poskytovatelia kladú podmienky, ktoré sú pre klientov maximálne nevýhodné. Pri prezeraní ponuky pôžičiek na zmenku na internete často natrafíte na inzeráty, pri ktorých by Vám malo zablikať výstražné svetielko a od takýchto „podnikateľov“ by ste mali dať ruky preč. Ako vyzerá typický inzerát, ktorému by ste sa mali oblúkom vyhnúť? Môže sa napríklad jednať o takýto: „Ponúkam pôžičky na zmenku bez registra za veľmi výhodných podmienok, nie je potrebné dokladovať príjem. Nepotrebujete ručiteľa a nemusíte ani ničím ručiť. Dostupná a vysoko schvaľovaná pôžička“.
Ak by ste vy boli na mieste spoločnosti poskytujúcej úvery, za akých podmienok by ste boli ochotný požičať nezmámej osobe? Každý normálny človek by požadoval buď potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa (aby vedel, že dotyčná osoba dokáže svoj dlh riadne a včas splatiť). V prípade, že by takáto osoba potvrdenie o výške príjmu nevedela zabezpečiť, istotne by ste tiež požadovali istú formu zabezpečenia - hnuteľnou či nehnuteľnou vecou alebo ručiteľom. Ak by záujemca o pôžičku nebol zamestnaný, neposkytol by žiadnu zábezpeku a mal by navyše negatívny záznam v registri, požičali by ste mu za „veľmi výhodných podmienok“ ako tvrdí vyššie uvedený inzerát? Istotne by sme sa všetci zhodli na tom, že požičať niekomu peniaze za takýchto okolností je čisté šialenstvo pri ktorom je viac ako isté, že požičanú sumu nikdy neuvidíte. Otázkou však zostáva, čo takýmto a podobnými inzerátmi poskytovatelia pôžičiek na zmenku sledujú. Ešte pred tým, než si povieme pár slov k ich dôvodom, mali by sme vedieť čo to vlastne zmenka je.

Čo je zmenka a na čo sa používa?

Zmenka je cenný papier, ktorý slúži na zabezpečenie finančného záväzku. Zmenky sa najčastejšie používajú v obchodnom styku, ale veľmi často sa používajú aj pri pôžičkách a úveroch ako forma zabezpečenia. Zmenka je obchodovateľný papier, v ktorom sa jej vystavovateľ (dlžník) bezpodmienečne zaväzuje, že do určitého dátumu zaplatí osobe uvedenej na zmenke (veriteľovi) vopred dohodnutú sumu (v takomto prípade sa jedná o zmenku vlastnú). Poznáme ešte aj zmenku cudziu v ktorej vystavovateľ (dlžník) prikazuje tretej osobe aby zaplatila osobe uvedenej na zmenke (veriteľovi) zmenečnú sumu.
Riziko zmenky spočíva najmä v jej neuváženom podpise. V prípade, že nedôjde k riadnemu a včasnému zaplateniu zmenečnej sumy, jej majiteľ sa môže domáhať svojich práv súdnou cestou. Výhodou zmenky je skutočnosť, že takýto spôsob vymáhania dlžnej sumy je podstatne jednoduchší a kratší ako v ostatných prípadoch. Žalobca nemusí preukazovať okolnosti vzniku zäväzku, stačí aby predložil platnú zmenku a dôkazné bremeno je na pleciach žalovaného. Ak sa navyše jedná o „zmenku bez protestu “ žalobca nemusí preukazovať ani neúspešné predloženie zmenky na zaplatenie prostredníctvom protestnej listiny. V prípade, že je zmenka platná, tak súd vydá zmenkový platobný rozkaz, na základe ktorého musí dlžník uhradiť dlžnú sumu najneskôr do troch dní. Ak žalovaný nepodá do konca tejto lehoty námietky, ani nezaplatí požadovanú sumu, tak sa výkon rozsudku môže realizovať aj prostredníctvom exekúcie.
Nebezpečenstvo tohto typu úveru teda spočíva v tom, že ak nezaplatíte dlžnú sumu v dohodnutom termíne, môžete veľmi jednoducho prísť o celý svoj majetok vrátane strechy nad hlavou. Pôžičky na zmenku sú teda veľmi rizikové a preto by ste sa im mali vyhnúť. Ak nie je iné východisko, zmenku podpisujte len v prípade, ak ste si na sto percent istý, že dlh budete vedieť splatiť.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte