Volksbank

Aktualizované: Volksbank Slovensko sa mení od 15.2.2013 na Sberbank Slovensko, a.s.

Volksbank Slovensko je banka poskytujúca komplexné bankové služby na domácom trhu, pričom dôraz kladie na segment retailových klientov, malých a stredných podnikateľov a živnostníkov. Banka však nezabúda ani na väčšie spoločnosti či medzinárodné firmy, ktorých sa snaží osloviť širokou ponukou svojich služieb. Významné postavenie v oblasti bankových služieb hrá aj oddelenie privátneho bankovníctva, ktorého cieľom je vytvorenie dlhodobého obchodného vzťahu s vybranými klientami ktorým Volksbank poskytuje individuálne finančné služby na mieru, ktoré odzrkadľujú potreby, predstavy a možnosti konkrétneho klienta.

V oblasti úverových produktov sa zameriava na poskytovanie úverov na bývanie, kde v poslednej dobe zaznamenáva signifikantný nárast objemu poskytnutých úverov na bývanie. Hypotekárne úvery poskytuje banka s lehotou splatnosti od 4-30 rokov, pričom maximálne dokáže poskytnúť finančné prostriedky do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Klient si môže zvoliť zo širokej ponuky fixačných období - 1,2,3,5, alebo 10 rokov.

Volksbank však okrem úverových produktov poskytuje aj ostatné štandardné bankové služby a produkty - od bežných účtov počnúc, cez služby platobného styku, vydávanie platobných kariet až po zaujímavé sporiace účty a termínované vklady. Najmä vkladové produkty sa tešia zvýšenému záujmu obyvateľstva. Klienti sa pri zhodnocovaní voľných finančných prostriedkov najčastejšie rozhodujú pre termínované účty s viazanosťou dlhšou ako jeden rok.

Majoritným akcionárom Volksbank je rakúska Volksbank International AG, ktorú vlastní ruská Sberbank.

Základné informácie a kontaktné údaje

Názov banky Volksbank Slovensko, a.s.
Adresa Vysoká 9, 810 00 Bratislava
Charakateristika
  • univerzálna banka so sídlom v Slovenskej republike
  • hypotekárna banka
  • člen Slovenskej bankovej asociácie
Telefón 02/5965 1111
Fax 02/5965 1112
Info linka / call centrum 0850 123 123
Blokácia platobnej karty
Volanie zo SR:
0850 123 123
Pri volaní zo zahraničia:
+421/2/59651444
+421/2/59651600
Web stránka http://www.volksbank.sk
Email market@volksbank.sk
Volksbank internet banking https://ibs.luba.sk
Kód banky 3100
Označenie - znakový kód LUBA
SWIFT kód LUBASKBX
Akcionári Volksbank International AG: 88,571 %
Ostatní: 11,429 %

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte