ČSOB Vario hypotéka

Ponuka hypotekárnych úverov ČSOB je skutočne bohatá, pričom najklasickejšia a najžiadanejšia je takzvaná Vario hypotéka. Jedná sa o úver zabezpečený nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území SR, pričom peniaze z hypotéky je možné použiť na kúpu či rekonštrukciu nehnuteľnosti, na financovanie vybavenia domácnosti alebo aj na iné účely. ČSOB poskytuje Vario hypotéku v rozsahu od 4500 €, pričom maximálna výška hypotéku nie je stanovená - bude závisieť od príjmov žiadateľa, od jeho výdavkov, od schopnosti plniť si svoje záväzky riadne a včas a v neposlednom rade aj od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Banka poskytne finančné prostriedky až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Ručiť môžete nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve, kupovanou nehnuteľnosťou ale aj nehnuteľnosťou vo vlastníctve tretej osoby, ktorá bude súhlasiť so zriadením záložného práva. Splatnosť sa pohybuje od 4-30 rokov. Až do výšky 100 % z objemu hypotéky môžete čerpať aj bez predloženia daňových dokladov (bločkov a faktúr). Stačí, ak účel úveru prehlásite v čestnom prehlásení (toto sa vzťahuje pre účely kúpy, výstavby a rekonštrukcie so stavebným povolením).
Banka ponúka možnosť výberu fixácie úrokovej sadzby na obdobie 1,3,5,10,15 alebo aj 20 rokov. Počas fixácie ČSOB garantuje nemennú výšku úrokovej sadzby, vďaka čomu sa nebude počas zvoleného obdobia fixácie meniť ani výška mesačnej splátky. V čase obnovy fixácie je možné úver predčasne splatiť bez poplatku a sankcie. Klient si môže každoročne znížiť dlh a skrátiť splatnosť až do výšky 20 % formou mimoriadnej splátky bez poplatku.
Po predložení všetkých potrebných dokladov sa žiadateľ dozvie výsledok posúdenia expresne rýchlo, najneskôr do 24 hodín. V prípade, že Vás zaujíma výška mesačnej splátky, orientačný výpočet mesačnej splátky a úrokovú sadzbu sa dozviete po zadaní požadovaných údajov do ČSOB kalkulačky, dostupnej na stránke: http://www.csob.sk/ludia/uvery/hypoteky/hypokalkulacka
 
Parametre

Názov poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Vario hypotéka
Typ úveru účelový
Minimálna výška úveru 4 500,00 €
Maximálna výška úveru do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
Splatnosť 4-30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľsnoť
Úrokové sadzby

Fixácia 1 rok od 5,20% p.a
Fixácia 3 roky od 4,35% p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,59 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,65% p.a.
Fixácia 15 rokov od 5,85% p.a.
Fixácia 20 rokov od 5,95% p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB, pri poistení úveru a pri poistení zakladanej nehnuteľnosti
Poplatky

Podanie a vyhodnotenie žiadosti, vyhodnotenie bonity žiadateľa 0,00 €
Poplatok za spracovanie úveru 0,75 % z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 150 €,maximálny je 1000 €
Mesačný paušál za vedenie úverového účtu 3,50 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta 10 € + DPH
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve 100,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby
5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období
Možsnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €
Sankčná úroková sadzba 8,00% + základná úroková sadzba ECB

Podmienky a potrebné doklady:
Žiadosť si môže podať dospelá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku a s pravidelným príjmom.
Na vybavenie žiadosti budete potrebovať nasledovné doklady:
  • 2 doklady totožnosti
  • doklady preukazujúce výšku príjmu: osoba, ktorá si na účet vedený v ČSOB nechá zasielať výplatu po dobu minimálne 3 mesiace, nemusí predkladať potvrdenie o výške príjmu. Ostatné zamestnané osoby predkladujú potvrdenie o výške príjmu potvrdené od zamestnávateľa (nesmie byť staršie ako 60 dní od vystavenia). Banka v prípade dostačnej hodnoty nehnteľnosti umožňuje získať hypotéku aj bez potvrdenia o príjme - v takom prípade stačí podpísať čestné prehlásenie a priniesť potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu (treba však počítať s vyššou úrokovou sadzbou). Fyzická osoba - podnikateľ preukazuje svoju solventnosť prostredníctvom kópie daňového priznania vrátane príloh za posledné zdaňovacie obdobie.
  • doklady k nehnuteľnosti ktorá bude slúžiť ako predmet zabezpečenia úveru: list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná
    ťarcha alebo vecné bremeno, znalecký posudok
  • doklady preukazujúce účel použitia finančných prostriedkov:
a) ak ide o kúpu nehnuteľnosti: list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti
b) ak ide o stavbu alebo rekonštrukciu: stavebné povolenie, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte