MasterCard Gold VÚB

MasterCard Gold je revolvingová platobná karta ktorú vydáva VÚB banka s úverovým limitom od 2500 - 20 000 € a so 40 dňovým bezúročným obdobím. Vďaka vysokému úverovému limitu a množstvu doplnkových služieb je vhodná pre náročných klientov s nadštandardným príjmom. Držiteľ tohto prestížneho platobného nástroja automaticky získava cestovné poistenie a asistenčné služby pri cestách do zahraničia, pričom poistenie sa týka zahraničnej pracovnej alebo súkromnej cesty v trvaní do 90 dní a nie je viazané na použitie karty. V poistnom je zahrnuté:
 • Poistenie asistenčných služieb a liečebných nákladov v zahraničí až do sumy 150 000 €
 • Krádež, strata a poškodenie batožiny až do sumy 500 €
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví a na majetku do 50 000 €
 • Poistenie úrazu až do 20 000 €
Okrem vyššie uvedeného poistenia, majiteľ karty získava aj automatické poistenie ochrany tovaru počas 90 dní od zakúpenia tovaru proti krádeži alebo náhodnému poškodeniu až do výšky 5 000 € ročne. (poisťovňa preplatí maximálne 3 poistné udalosti ročne)
Elektronika zakúpená hlavnou alebo dodatkovou kartou MasterCard Gold navyše získava ďalší rok poistenia nad rámec zákonnej dvojročnej záručnej lehoty. Poistenie zahŕňa opravy elektroniky do výšky 1000 € ročne po skončení dvojročnej záruky a týka sa elektroniky s kúpnou cenou v rozsahu od 100 - 1000 €.
 
Použitie
 • bezhotovostné platby za tovar či služby u obchodníkov na Slovensku a v zahraničí prostredníctvom POS terminálov
 • platby prostredníctvom pošty, telefonicky či prostredníctvom internetu
 • výber hotovosti na pobočkách bánk a zmenární
 • výber hotovosti prostredníctvom bankomatov na Slovensku a v zahraničí
 • zistenie disponibilného zostatku prostredníctvom bankomatu VÚB banky
 • zmena PIN kódu prostredníctvom bankomatu VÚB
 • dobíjanie predplateného kreditu mobilných operátorov
 • rezervácie hotolov a auta z autopožičovní
 • možnosť nastaviť si bezplatné zasielanie sms a email notifikácií o zrealizovaných transakciách
Parametre
 
Názov poskytovateľa
VÚB a.s.
Názov produktu
MasterCard Gold
Typ karty
kreditná
Úverový rámec
2 500 - 25 000 €
Maximálny hotovostný limit / týždenný
500,00 €
Bezúročné obdobie
40 dní
Bezúročné obdobie platí aj pre výbery v hotovosti?
áno
Úroková sadzba
16,90 % p.a.
Výška minimálnej splátky
Min. splátka je 5% z čerpanej sumy spolu s poplatkami a úrokmi
Poplatky
Poplatok za vydanie hlavnej karty
0,00 €
Poplatok za vydanie dodatkovej karty
7 € / rok
Vedenie kartového účtu
37 € / rok
Znovuvydanie karty po strate alebo krádeži
hlavnej karty:10,00 €
dodatkovej karty: 5,00 €
Znovuvytlačenie PIN kódu
3,50 €
Zmena PIN cez bankomat
2,50 €
Znovuvytlačenie výpisu
0,00 €
Sms a email notifikácie
0,00 €
Doručenie karty kuriérom na území SR
5,00 €
Doručenie PIn kódu kuriérom na území SR
0,00 €
Zaslanie karty z pobočky na adresu držiteľa prostredníctvom pošty
skutočné náklady
Úhrada splátky v pobočke VÚB banky
1,00 €
Poplatok za výber hotovosti z bankomatov
2 % z objemu transakcie,minimálne 6,60 €
Poplatok za expresné vydanie / znovuvydanie karty do 2 pracovných dní s prevzatím na pobočke
10,00 €
Poplatok za expresné vydanie / znovuvytlačenie PIN kódu
10,00 €
Zriadenie služby 100% inkasa dlžnej sumy
10,00 €
Vydanie núdzovej karty alebo núdzovej hotovosti v zahraničí
120,00 €
Sankcie
Sankčný úrok z omeškania
základná úroková sadzba + 8,75
1. upomienka pri omeškaní do 20 dní
3,00 €
2. upomienka pri omeškaní dlhšom ako 20 dní
17,00 €
Poistenie (voliteľná služba)
Základný súbor poistenia (obsahuje poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti )
0,172 % z dlžnej sumy / mesačne
Komplexný súbor poistenia (obsahuje poistenie pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity a smrti)
0,434 % z dlžnej sumy / mesačne

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte