Fond na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania je neštátnym účelovým fondom, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie pôžičkek študentom, pedagógom a ďalším osobám, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti vzdelávania. Na Slovensku funguje od Januára 2013, kedy nahradil doterajší Študentský pôžičkový fond a Fond pre začínajúcich pedagógov. Zmyslom bolo zachovať poskytovanie výhodných úverov, ale zároveň optimalizovať náklady v rezorte školstva. Spojením dvoch fondov do jedného sa ušetria nemalé finančné prostriedky na prevádzku, administratívu a personálne náklady, keďže dva doterajšie fondy boli zamerané na poskytovanie pôžičiek veľmi podobnej cieľov skupine z jednej oblasti.

Fond na podporu vzdelávania bude zvýhodňovať žiadateľov zo slabších solciálnych vrstiev - teda v prvom rade bude vyhovené žiadostiam študentov poberajúcich sociálne štipendium, dávky v hmotnej núdzi alebo ktorí pochádzajú z rodiny so 4 a viac deťmi. Až po nich budú schvaľované úvery pre študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, pričom do úvahy sa bude brať priemer známok dosiahnutý za predchádzajúci kalednárny rok. V prípade prvákov sa do priemeru započítajú výsledky z maturitného vysvedčenia. Prednosť tiež budú mať žiadatelia študujíci dennou formou pred externistami. Fond na podporu vzdelávania rozšíril okruh žiadateľov aj o pedagógov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných a umeleckých pracovníkov vysokých škôl. Podľa novej právnej úpravy môžu o úver z Fondu na podporu vzdelávania požiadať aj ostatní pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve.

Nárok na študentskú pôžičku

Nárok na študentskú pôžičku z fondu má žiadateľ s trvalým pobytom na Slovensku alebo Slovák v zahraničí či občan EÚ s trvalým pobytom na Slovensku a ktorý je zároveň študentom vysokej školy alebo školy, ktorej rozsah a úroveň je postavená na úroveň vysokej školy v SR. Žiadosť o pôžičku je potrebné v príslušnom akadenickom roku zaslať najneskôr do 31.Októbra, pričom Fond poskytne úver v jednom akademickom roku len raz a pôžička môže byť poskytnutá najviac počas 6 akademických rokov, ktoré nemusia za sebou nasledovať. Po novom nie je definovaná maximálna výška úveru, ktorý môže študent z fondu získať. Splatnosť je najviac 10 rokov. Dlžník môže tiež požiadať o odklad splátok až do ukončenia štúdia, pričom počas odkladu sa dlžná suma neúročí. Odklad je možné využiť aj počas materskej alebo rodičovskej dovolenky ak dlžník do jedného mesiaca od prerušenia štúdia oznámi fondu, že je na materskej alebo rodičovskej dovolenke, pričom odklad je v tomto prípade možný najviac na 5 rokov.

Úroková sadzba
Zlúčenie fondov prinieslo dôležitú zmenu v súvislosti s úrokom, za ktorý Fond na podporu vzdelávania požičiava. Kým v minulosti bol zákonom stanovený úrok pre študentov vo výške 3 % ročne a pre začínajúcich učiteľov vo výške 4 % p.a., Ministerstvo školstva sa zaviazalo, že Fond bude poskytovať pôžičky za takú úrokovú sadzbu, za ktorú platí za svoj dlh na trhoch štát. Keďže nie je jasné, ako bude štát hospodáriť v nasledovných obdobiach, v zákone je stanovený maximálny strop, nad ktorý už úrok rásť nebude, a tou hranicou je 4,5 % p.a.

Pôžička pre pedagógov
Táto je určená pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, študentov doktorandského študijného programu v dennej forme. Maximálny úverový strop je v tomto prípade 30 000 € a splatnosť je 15 rokov. Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. Septembra príslušného kalendárneho roka.

2 komentáre:

Anonymný povedal(a)...

Dobry den,
v zakone sa pise, ze ziadost o pozicku pre pedagogov sa ma dorucit do 30.9, nie do 15.9

admin povedal(a)...

ďakujem za upozornenie na chybu - opravené...

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte