Hypotéka pre mladých ČSOB

Hypotéku pre mladých nemá v ponuke každá banka pôsobiaca na slovenskom trhu, ale ČSOB je výnimkou. Prostredníctvom hypotéky pre mladých môžete získať potrebné finančné prostriedky na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Takto získané peniaze sú úročené nižšou úrokovou sadzbou, ako pri klasických hypotékach, čo je možné vďaka štátnemu príspevku vo výške 2 % a vďaka príspevku banky (zvýhodnenie o 1 %). Celkom tak môžete hypotéku získať s úrokovou sadzbou nižšou až o 3 %, čo bude mať za následok aj výrazne nižšie mesačné splátky. ČSOB poskytuje hypotéku pre mladých v objeme od 4500 €, maximálne však do 50 000 €. Úverový strop je daný zákonom, takže ak potrebujete získať väčší obnos finančných prostriedkov, suma nad 50 000 € už nebudete dotovaná, ale bude úročená štandardným úrokom. Splátky hypotéky si môžete rozložiť na obdobie od 4-30 rokov, pričom úrokové zvýhodnenie získa klient len počas prvých piatich rokov splácania. Po skončení tejto lehoty bude výška úroku zvýšená na štandarnú úrokovú sadzbu. Hypotéku je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou (teda bytom alebo rodinným domom, rekreačným objektom alebo stavebným pozemkom so stavbou), pričom ručenie je možné nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve ale aj vo vlastníctve tretej osoby.

Výhody
Okrem zníženia úrokovej sadzby o 3 % hypotéka pre mladých z ČSOB ponúka aj ďalšie benefity, ako je napríklad možnosť podania žiadosti o odklad splátok istiny hypotekárneho úveru alebo možnosť predčasne splatiť úver počas prvých piatich rokov splácania bez poplatku. Po skončení tohto obdobia bude aj naďalej možné úver splatiť bez sankčných poplatkov, ale jedine v čase končiacej fixácie úrokovej sadzby. Každý klient k hypotéke z ČSOB navyše získa kreditnú kartu na jeden rok bez poplatku. Pri aktívnom používaní bežného účtu v ČSOB a pri poistení splácania hypotéky máte možnosť získať ešte výhodnejšie úročenie. Priamo na pobočke banky si môžete pri uzatvorení zmluvy dohodnúť aj výhodné poistenie zakladanej nehnuteľnosti.

Podmienky
Na získanie hypotéky pre mladých z ČSOB je potrebné splniť predovšetkým zákonom stanovené podmienky pre vyplatenie štátneho príspevku a príspevku banky. Ktoré sú to?
  • vek žiadateľa od 18-35 rokov (v čase podania žiadosti nesmie byť presiahnutý vek 35 rokov)
  • priemerný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok musí byť najviacej 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve,
  • trvalý pobyt na území SR
  • žiadateľ nesmie mať negatívny záznam v úverovom registri
  • potrebné doklady: 2 doklady totožnosti, potvrdenie o výške príjmu, doklady k nehnuteľnosti: 1) ak je účelom stavba alebo rekonštrukcia: stavebné povolenie s doložkou právoplatnosti (ak sa vyžaduje pre rekonštrukciu), list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu, kópia z katastrálnej mapy 2) ak je účelom kúpa nehnuteľnosti: list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti
    b) doklady k nehnuteľnosti, ktorá bude slúžiť ako predmet záložného práva: list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, znalecký posudok a kópia zmluvy na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno
Parametre
Názov poskytovateľa
ČSOB a.s.
Názov produktu
Hypotéka pre mladých
Typ úveru
účelový
Minimálna výška úveru
4 500,00 €
Maximálna výška úveru
50 000,00 €
Splatnosť
4-30 rokov
Zabezpečenie
zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úrokové sadzby


Fixácia 1 rok
od 2,20% p.a
Fixácia 3 roky
od 1,35% p.a.
Fixácia 5 rokov
od 1,59 % p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe
možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB, pri poistení úveru a pri poistení zakladanej nehnuteľnosti
Poplatky


Podanie a vyhodnotenie žiadosti, vyhodnotenie bonity žiadateľa
0,00 €
Poplatok za poskytnutie úveru
0,75 % z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 150 €,maximálny je 1000 €
Mesačný poplatok za vedenie a správu úverového účtu
3,50 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta
10 € + DPH
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve
100,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby
0 € počas prvých piatich rokoch splácania
5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok
áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta
4,00 €
Upomienka
10,00 €
Výzva
35,00 €
Sankčná úroková sadzba
8% + základná úroková sadzba ECB

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte