mHYPOTÉKA z mBank

mBank ponúka spotrebný úver na bývanie prostredníctvom úverového produktu mHypotéka. Napriek názvu sa nejedná o klasický hypotekárny úver podľa § 68 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách. Správnejšie sa dá mhypotéka charakterizovať ako spotrebný úver na bývanie. Jedná sa o zaujímavý úver, ktorý je možné použiť na 3 rôzne účely:
  1. na kúpu nehnuteľnosti
  2. na refinancovanie predtým poskytnutého hypotekárneho úveru z konkurenčnej banky
  3. na čokoľvek (v tomto prípade nadobúda mHypotéka charakter bezúčelového úveru, v iných bankách bankách známeho ako americká hypotéka).
mBank (BRE Bank SA) poskytuje mHypotéku v objeme od 7000 € a maximálna výška úveru bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti klienta úver splácať. Ako predmet záložného práva je možné použiť len nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území SR. Splatnosť účelovej mHypotéky je od 2-40 rokov, pričom úver sa spláca pravidelnými mesačnými plátkami. Klient si môže vybrať splácanie buď rovnakými alebo klesajúcimi splátkami.
 
Najväčšou výhodou mHypotéky v porovnaní s konkurečnými spotrebnými úvermi na bývanie je možnosť predčasného splatenia úveru alebo mimoriadnej splátky po troch rokoch bez poplatku (nemusíte čakať ako v iných bankách na koniec fixácie úrokovej sadzby, ale úver môžete predčasne splatiť kedykoľvek bez sankčného poplatku za predčasné splatenie). Mimoriadnu splátku môžete poslať cez prevodný príkaz v internet bankingu, kde aj uvidíte, o koľko sa dlžná suma znížila.
 
Na druhej strane, ak sa Vám finančná situácia zhorší natoľko, že si nebudete môcť dovoliť mHypotéku riadne splácať (z dôvodu choroby trvajúcej dlhšie ako jeden mesiac alebo z dôvodu straty zamestnania), banka ponúka možnosť odkadu splátok na obdobie 1-9 mesiacov. Žiadosť o odklad môžete podať najviac dva krát počas trvania úverového vzťahu. (pri každej žiadosti je možný odklad splátok o 1-9 mesiacov). Počas odkladu splátok, klient platí iba úroky, čím sa zníži záťaž na finančný rozpočet. Odklad splátok môžu využiť len klienti, ktorí si riadne plnili svoje zäväzky voči banke (teda takí, ktorí sa nikdy nedostali do omeškania). Odporúčame odlad splátok využiť naozaj len v nevyhnutných prípadoch, nakoľko sa počas odkladu nebude dlžná suma znižovať, ale úroky z nej budete musieť platiť stále, čím sa celková suma, ktorú budete musieť za mHypotéku zaplatiť, navyšuje.
 
Ďalšou výhodou mHypotéky je, že ju získate bez poplatku za poskytnutie (čo je v iných bankách suma v rádoch stoviek eur) a bez poplatku za vedenie úverového účtu.

Úročenie
Každý klient si môže zvoliť buď variabilnú úrokovú sadzbu (viazanú na EURIBOR 3M) alebo fixovanú úrokovú sadzbou s voľbou fixácie na 1-5 rokov.

Podmienky
Žiadosť o poskytnutie mHypotéky si môže podať fyzická osoba vo veku od 18-65 rokov, ktorá preukáže schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu.


Parametre
Názov banky
mBank
Názov produktu
mHYPOTÉKA
Typ úveru
spotrebný úver na bývanie
Minimálna výška úveru
7 000,00 €
Maximálna výška úveru
max. objem úveru bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti klient úver splácať
Lehota splatnosti
2-40 rokov
Zabezpečenie
tuzemskou nehnuteľnosťou
Úroková sadzba
možnosť výberu fixnej alebo variabilnej úrokovej sadzby
Variabilná úroková sadzba
viazaná na EURIBOR 3M
Fixácia úrokovej sadzby
výsledný úrok bude závisieť od LTV a bonity klienta
Fixácia 1 rok
od 4,23% p.a.
Fixácia 2 roky
od 4,13% p.a.
Fixácia 3 roky
od 3,91% p.a.
Fixácia 4 roky
od 4,35% p.a.
Fixácia 5 rokov
od 4,54% p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe
V prípade poistenia mHypotéky poistením "Finančná istota Credit Life" bude výsledná úroková sadzba znížená o 0,50 %.
Úrok z omeškania
8 % p.a.
Poplatky
Spracovateľský poplatok
0,00 €
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu
0,00 €
Navýšenie úveru
1,5% z navýšenej sumy
Predĺženie doby splatnosti (prolongácia) úveru
0,5% prolongovanej sumy úveru
Možnosť predčasného splatenia
áno, kedykoľvek
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
po troch rokoch od podpisu úverovej zmluvy: 0,00 €
do 3 rokov od podpisu úverovej zmluvy: a) uzavretej po 15.4.2009: 3% z predčasne splatenej sumy úveru; b) uzavretej po 1.7.2010 pri úveroch s fixnou úrokovou sadzbou: 1% z predčasne splatenej sumy ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rok; 0,5% z predčasne splatenej sumy mhypotéky ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
Zmena zmluvy
osobných údajov: 16,60 €
zmena predmetu zabezpečenia: 99,58 € 
iných údajov: 49,79 €
Zmena typu úrokovej sadzby
150,00 €
SMS upomienka
1,00 €
Telefonická upomienka
3,32 €
Upomienka odoslaná poštou
23,24 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte