mPôžička Plus

mPôžička Plus je bezúčelovým úverom, ktorý poskytuje mBank vo výške od 350 - 20 000 €. Poskytuje sa s atraktívnou úrokovou sadzbou od 8,90 % p.a. a so splatnosťou 12-60 mesiacov. Tento úverový produkt je určený výlučne existujúcim klientom mBank, ktorý majú v tejto banke vedený bežný účet mKonto. Na základe obratov na účte ponúkne mBank hotovostný úver mPôžička Plus prostredníctvom správy v internet bankingu. Správa obsahuje informáciu o výške predschváleného limitu a ponuka nie je časovo obmedzená. V prípade, že sa rozhodnete ponuku prijať, stačí zmluvu potvrdiť autorizačnou sms správou. Po potvrdení zmluvy budú finančné prostriedky vo výške predschváleného úverového limitu zaslané na Váš účet mKonto.
 
Splácanie
Dobu splácania si klient volí samostatne, podľa aktuálnych finančných možností. Taktiež je možné zvoliť si deň splatnosti mesačnej splátky. V prípade, že Vám zvolený deň splatnosti prestane vyhovovať, môžete si ho kedykoľvek zmeniť. Splácanie je automatické z Vášho účtumKonto - Vašou jedinou povinnosťou je zabezpečiť v deň splatnosti dostatok finančných prostriedkov na účte tak, aby mesačná splátka vrátane úrokov odsišla v plnej výške. Prostredníctvom internet bankinhu si môžete kontrolovať stav Vášho úverového účtu. V prípade, že finančná situácia klienta nebude umožňovať riadne splácanie, banka ponúka možnosť odkladu splátok istiny úveru po dobu šiestich mesiacov. Túto možnosť však využívajte naozaj len v nevyhnutných prípadoch, nakoľko aj počas odkladu splácania budete musieť platiť úroky a dlžná suma sa nebude znižovať, takže v konečnom dôsledku pri využití odkladu splátok istiny sa cena úveru navýši.
Parametre
 
Názov banky mBank
Názov produktu mPôžička Plus
Typ bezúčelový spotrebný úver
Minimálna výška úveru 350,00 €
Maximálna výška úveru 20 000,00 € (pri objeme nad 3300 € sa vyžaduje súhlas manžela / manželky s uzatvorením úverovej zmluvy)
Lehota splatnosti 12 - 60 mesiacov
Nutnosť viesť v banke bežný účet áno, mKonto
Úroková sadzba od 8,9% p.a. do 17,9% p.a.
Úrok z omeškania 8 % + základná sadzba ECB
Splácanie mesačné anuitné, z účtu mKonto
Poplatky
Spracovateľský poplatok 1,5% z poskytnutej sumy úveru (o túto sumu sa zníži schválená suma poslaná na vaše mKONTO)
Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu 0,00 €
Možnosť predčasného splatenia áno, kedykoľvek
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka 0,00 €
SMS upomienka 1,00 €
Telefonická upomienka 3,32 €
Upomienka odoslaná poštou 23,24 €
Vystavenie dodatku k zmluve 16,60 €
Odoslanie potvrdenia o úvere na žiadosť klienta 6,64 €
Odoslanie kópie alebo aktualizovanej zmluvy na žiadosť klienta 16,60 €
Poistenie - doplnková služba, nepovinná
Základný súbor poistenia (obsahuje poistenie pre prípad PN, úmrtia a invalidity 3. stupňa) 4,5% z mesačnej splátky pôžičky
Rozšírený súbor (poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, úmrtia a invalidity 3. stupňa + poistenie schopnosti úver splácať) 6,5% z mesačnej splátky pôžičky
Komplexný súbor (pracovná neschopnosť, strata zamestnania, úmrtie a invalidita 3. stupňa) 7,5% z mesačnej splátky pôžičky

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte