Poistenie auta

V záujme každého zodpovedného majiteľa motorového vozidla je uzatvorenie komplexného poistenia auta. Autopoistenie nie je žiadna veda. Jedná sa o celkové poistenie auta proti možným nehodám a jeho hlavnou funkciou je chrániť. Existuje viacero typov a foriem poistenia auta, pričom dve základné skupiny sú povinné zmluvné poistenie, skátene nazývané PZP a havarijné poistenie. K týmto dvom základným typom je možné uzatvoriť množstvo doplnkových služieb a pripoistení. Poistenie auta si môžete vybaviť online cez internet, je to oveľa jednoduchšie a najmä, ušetrí Vám to veľa času.

Čo je povinné zmluvné poistenie
Ako vyplýva zo samotného názvu, PZP je skutočne povinné a táto povinnosť vyplýva majiteľom motorových vozidiel zo Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je definovaný v Z.z. č. 381/2001. Účelom PZP je krytie škôd, ktoré by ste mohli pri prevádzke vozidla spôsobiť. V prípade, že nastane poistná udalosť, poisťovňa vyplatí poškodenému za Vás (poistenca) nároky na náhradu:
  • za poškodenie na zdraví, náklady v prípade usmrtenia,
  • za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
  • ušlý zisk
  • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov.

Povinné zmluvné poistenie sa netýka škôd spôsobených na Vašom vozidle, ktoré boli spôsobené Vašim zavinením. (pre tento konkrétny účel slúži dobrovoľné havarijné poistenie). Limity pre plnenie poisťovní poskytujúcich PZP sú zákonom stanovené nasledovne:
  • 5 miliónov EUR pre škody spôsosobné na zdraví a nákladoch pri usmrtení
  • 1 milión EUR pre škody vzniknuté poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a náhrada ušlého zisku
 
Havarijné poistenie
Na rozdiel od vyššie uvedeného povinného zmluvného poistenia, úlohou dobrovoľne uzatvoreného havarijného poistenia je chrániť samotného poistenca. Havarijné poistenie, aj keď nie je povinné, odporúča sa uzatvoriť - poisťovňa Vám totižto preplatí škody spôsobené krádežou, poškodením, vandalizmom a živelnou pohromou. Cena havarijného poistenia, teda výška poistného sa odvíja od niekoľkých faktorov, najmä od: typu a značky auta, od kúpnej ceny, od veku motorového vozidla, od výšky spoluúčasti a podobne. Poisťovne ponúkajú aj rôzne zľavy podľa spôsobu platby a podľa rizikovosti vodiča (čím menej nehôd, tým je výška poistného nižšia).

Ako získať najvýhodnejšie poistenie auta?

Povinné zmluvné poistenie ako aj havarijné poistenie ponúka na slovenskom trhu niekoľko poisťovní. Aj keď produkty vyzerajú na prvý pohľad rovnako, líšia sa cenou v závislosti od segmentačných kritérií poisťovne. Rozdiel v cene môže byť aj stovky eur. Najvýhodnejším spôsobom, ako získať najlacnejšie poistenie auta je použiť porovnáče poistenia, ktoré za pár sekúnd po zadaní požadovaných údajov porovnajú ceny.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte