Povolené prečerpanie SLSP

V ponuke úverových produktov SLSP je aj povolené prečerpanie, teda služba k bežnému účtu, ktorá predstavuje osobitný typ úveru. Vďaka povolenému prečerpaniu (často nazývanému kontokorent) môžete bez problémov zaplatiť účty alebo vybrať finančné prostriedky z účtu, aj keď na ňom aktuálne nemáte dostatok peňazí na ich krytie. Inými slovami a jednoducho povedané, je to možnosť ísť na účte do mínusu. Povolené prečerpanie nie je nijako zvlášť marketingovo zaujímavý produkt, nakoľko sa v tejto oblasti za posledné roky veľa nezmenilo - až na úroky, ktoré stále rastú. To však nič nemení na skutočnosti, že povolené prečerpanie účtu využíva stále viac ľudí. Dôvody prečo ľudia stále častejšie využívajú kontokorentné úvery:
 
  1. finančná rezerva a väčšia flexibilita v oblasti financií - povolené prečerpanie má klient stále k dispozícii a využiť ho môže vtedy, keď ho potrebuje vo výške a spôsobom, ktorý mu najviacej vyhovuje
  2. úroky sa platia len za dni, kedy došlo k využitiu služby a zo skutočne čerpanej sumy
  3. splácanie je automatické, každou prijatou platbou alebo vkladom na účet ku ktorému bol zriadený kontokorent
  4. jedná sa o veľmi pružnú formu požičiavania si peňazí určenú na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov
     
SLSP poskytuje povolené prečerpanie vo výške od 350 € (pre klientov nad 65 rokov od 180 €), pričom maximálna výška je limitovaná mesačným príjmom žiadateľa - maximálne môžete získať kontokorentný úver do výšky trojnásobku mesačného príjmu. Žiadosť o povolené prečerpanie si môžete podať pri založení osobného účtu a po predložení potvrdenia o príjme, ale aj kedykoľvek neskôr, keď už máte osobný účet otvorený. V prípade, že máte príjem poukazovaný na sporožírový účet v SLSP po dobu minimálne 4 mesiacoch, nie je potrebné preukazovať výšku príjmu.
 
Podmienky
Povolené prečerpanie zo Slovenskej sporiteľne môže získať dospelá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá pravidelne poukazuje (alebo bude poukazovať) svoj mesačný príjem alebo jeho časť na osobný alebo bežný účet v SLSP.
Doklady, ktoré budete potrebovať na vybavenie žiadosti: občiansky preukaz, potvrdenie o príjme na predpísanom tlačive SLSP je potrebné len pri žiadateľoch, ktorí majú špeciálne typy povolania, ktoré nie sú evidované v Sociálnej poisťovni (napríklad súd, polícia...). V prípade že je žiadateľom osoba vykonávajúca slobodné podnikanie, tak sa požaduje predloženie potvrdenia o príjme na základe daňového priznania.
 
Parametre
Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu Povolené prečerpanie
Typ úveru kontokorentný
Minimálna výška úveru 350 €
pre klientov nad 65 rokov: 180 €
Maximálna výška úveru trojnásobok mesačného príjmu žiadateľa
Úroková sadzba
18,90 % p.a.
Typ úrokovej sadzby premenlivá
Splatnosť úrokov mesačne, k poslednému dňu v danom kalendárnom mesiaci
Úrok z omeškania 8 % p.a.
Úrok z prečerpania 8 % p.a.
Poplatok za zriadenie povolené prečerpania 0,00 €
Mesačný poplatok 0,00 €
Poplatok za upomienku 10,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte