Splatenie existujúcich úverov hypotékou z ČSOB

Splatenie existujúcich úverov hypotékou z ČSOB je úverový produkt, ktorého účelom použitia je konsolidácia. Čo je konsolidácia a na čo slúži? Konsolidácia úverov je splatenie záväzkov k rôznym finančným inštitúciám a spojenie vo forme jedného veľkého úveru. Takýmto spôsobom môžete ušetriť najmä na poplatkoch za vedenie úverových alebo osobných účtov a zároveň máte možnosť získať lepšiu úrokovú sadzbu vďaka ručeniu nehnuteľnosťou. Spotrebiteľov ku konsolidácii motivuje okrem ušetrenia na mesačných splátkach aj možnosť výrazného odbremenenia finančného rozpočtu znížením mesačných výdavkov vďaka predĺženiu splatnosti alebo zníženiu úrokovej sadzby.

V prípade, že sa rozhodnete pre splatenie existujúcich úverov hypotékou z ČSOB, bude potrebné, aby ste za svoje záväzky banke ručili tuzemskou nehnuteľnosťou. Môže sa jednať o nehnuteľnosť, ktorou ručíte pri splácanom úvere, ale ako predmet zabezpečenia môžete ponúknuť aj inú nehnuteľnosť. Od hodnoty zabezpečenia bude závisieť aj objem schváleného úveru - ČSOB banka prefinancuje akýkoľvek účel až do výšky 90 % zakladanej nehnuteľnosti. Tento úverový produkt má veľmi podobné parametre ako klasická Vario hypotéka z ČSOB. Pri podpise zmluvy si budete mať možnosť vybrať dobu fixácie úrokovej sadzby na 3, 5, 10, 15 alebo 20 rokov. (pri 3 a 5 ročnej fixácii banka ponúka najnižšie úrokové sadzby). Počas zvoleného obdobia fixácie budete mať istotu, že banka nezmení úrok a tým pádom sa nebude meniť ani výška mesačnej splátky. Po ukončení dohodnutej lehoty fixácie úrokovej sadzby budete mať možnosť úver predčasne splatiť bez poplatku. Ďalšiu možnosť ako si znížiť dlh aspoň čiastočne bez sankčných poplatkov za predčasné splatenie predstavuje mimoriadna splátka raz do roka do výšky až 20 % zo zostatkovej sumy.

V prípade, že budete aktívne používať bežný účet v ČSOB (a necháte si naň zasielať výplatu) a ak sa rozhodnete využiť poistenie hypotéky ako aj poistenie zakladanej nehnuteľnosti, máte možnosť získať ešte výhodnejšie úročenie úveru.


Parametre


Názov poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Splatenie existujúcich úverov hypotékou
Typ úveru účelový
Minimálna výška úveru -
Maximálna výška úveru do 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti
Splatnosť 4-30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úrokové sadzby

Fixácia 1 rok od 5,20% p.a
Fixácia 3 roky od 4,35% p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,59 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,65% p.a.
Fixácia 15 rokov od 5,85% p.a.
Fixácia 20 rokov od 5,95% p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB, pri poistení úveru a pri poistení zakladanej nehnuteľnosti
Úrok z omeškania 8,00 + základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky
Poplatky

Podanie a vyhodnotenie žiadosti, vyhodnotenie bonity žiadateľa 0,00 €
Spracovateľský poplatok 0,75 % z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 150 €,maximálny je 1000 €
Poplatok za správu a vedenie úverového účtu - účtovaný mesačne 3,50 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta 10 € + DPH
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve 100,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby
5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte