Spotrebný úver pre mladomanželov Unicredit Bank

Novomanželia, ktorí uzatvorili manželstvo pred menej ako dvomi rokmi a ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, majú možnosť získať spotrebný úver pre mladomanželov z Unicredit Bank za výhodných podmienok, s úrokovou sadzbou nižšou až o 4,5 %.
Túto mladomanželskú pôžičku poskytne Unicredit Bank mladým rodinám na akýkoľvek účel vo výške od 650 € maximálne však do 10 000 €. Úver je úročený fixnou úrokovou sadzbou počas celej lehoty splácania, to znamená, že ani výška mesačnej splátky sa nebude počas splácania meniť. Príspevok štátu predstavuje hodnotu 3 % z úrokovej sadzby a o 1,5 % zníži úrok Unicredit banka. Splatnosť si môžete rozložiť na obdobie od jedného do siedmych rokov.
Mladomanželskú pôžičku z Unicredit bank je potrebné zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy. Uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy sa požaduje len pri pôžičkách v objeme nad 3300 € a v prípade príjmu zo závislej činnosti. Alternatívna forma zabezpečenia je ručenie finančnou zábezpekou vo výške 100 % z hodnoty úveru. V prípade ručenia finančnou zábezpekou sa nevyžaduje podpísanie dohody o zrážkach zo mzdy.
 
Podmienky pre poskytnutie úveru:
  • žiadatelia o úver musia byť manželia, pričom manželstvo v čase podania žiadosti trvá maximálne dva roky
  • novomanželia musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku
  • vek od 18-35 rokov (táto podmienka sa týka oboch manželov)
  • spoločný príjem oboch manželov za predchádzajúci kalendárny rok je maximálne 2,6 násobok priemerne mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR
Parametre

Názov banky Unicredit Bank
Názov produktu Spotrebný úver pre mladomanželov
Typ Spotrebný bezúčelový úver na čokoľvek
Minimálny objem úveru 650,00 €
Maximálny objem úveru 10 000,00 €
Minimálna lehota splatnosti 12 mesiacov
Maximálna lehota splatnosti 84 mesiacov
Úroková sadzba od 12,99% ročne
Typ úrokovej sadzby fixná
Sankčný úrok z omeškania 8,75%
Poplatky
Spracovateľský poplatok 2% z objemu poskytnutého úveru, minimálne 30 €
Správa a vedenie úveru 2,20 € / mesačne
1. upomienka (odosiela sa po 5 dňoch omeškania so splátkou) 17,00 €
2. upomienka (odosiela sa po 20 dňoch omeškania so splátkou) 50,00 €
3. a nasledovné upomienky 50,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010: 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
1% ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok
pre zmluvy uzatvorené do 11.6.2010: 4 % z predčasne splatenej sumy
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 35,00 €
Sankcia za porušenie zmluvných podmienok 1 % z objemu poskytnutého úveru
Vypoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 4 % z objemu
Hotovostná splátka 2,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte