Visa virtuálna Tatra banka

Visa virtuálna je výnimočný produkt z ponuky kreditných kariet Tatra banky. Slúži výlučne na sprostredkovanie bezhotovostných nákupov tovaru alebo služieb prostredníctvom internetu. Za objednaný tovar či služby prostredníctvom internetu tak môžete zaplatiť virtuálnou kreditnou kartou, bez použitia klasickej plastovej karty. Visa virtuálnu môžete využiť na platby za objednaný tovar v eshopoch na Slovensku alebo v zahraničí, ktoré akceptujú platobnú kartu typu VISA. Výhodou tejto výnimočnej kreditnej karty je vysoký úverový rámec, od 300 - 3500 €. Výšku úverového rámca schvaľuje banka pre každého klienta individuálne a bude závisieť od mesačných príjmov a výdavkov žiadateľa. Držiteľ kreditnej karty môže využiť bezúročné obdobie až 47 dní, počas ktorého môže používať peniaze banky celkom zadarmo a vlastné môže nechať zarábať na sporiacom účte alebo ich inak zhodnocovať. Po skončení bezúročného obdobia je dlžný zostatok na karte úročený sadzbou 17,8 % p.a. Splácanie je formou mesačných splátok, pričom klient si môže sám určiť výšku mesačnej splátky (ideálne je samozrejme dlžnú sumu uhradiť v plnej výške do konca bezúročného obdobia, aby ste nemuseli zbytočne platiť úroky). Banka si stanovila minimálnu mesačnú splátku vo výške 5 % dlžnej sumy, minimálne 15 €.
Vydavateľ karty - Tatra banka a.s. poskytuje k hlavnej kreditnej karte Visa virtuálna aj jednu dodatkovú kreditnú kartu pre jedného z Vašich blízkych, ktorý si môže všetky jej výhody užívať zadarmo (bez mesačného poplatku za dodatkovú kartu).
Aktuálne je podľa platného cenníka banky stanovený mesačný poplatok za hlavnú kartu vo výške 2,29 €, v rámci programu odmeňovania však máte možnosť získať túto kreditku aj lacnejšie. 50 % zľavu z mesačného poplatku získate, ak objem mesačných platieb kartou dosiahne sumu 150 € a 100 % zľavu z poplatku získate, ak v danom mesiaci zaplatíte kartou nákupy v hodnote minimálne 300 €.

 
Podmienky
Vedenie účtu v Tatra banke nie je podmienkou získania tohto produktu, takže žiadosť si môžu podať aj neklienti banky. Na jej vydanie stačí splniť nasledovné podmienky:
  • žiadateľom musí byť fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku
  • vek od 18 do 65 rokov (v čase podania žiadosti)
  • preukázanie solventnosti: a) zamestnanec nesmie byť v skúšobnej ani vo výpovednej lehote a musí predložiť potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, b) podnikateľ (fyzická osoba) predkladá oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti za posledné dva roky a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené príslušnými inštitúciami.
Dodatkovú kartu Tatra banka poskytne zadarmo (pre osobu staršiu ako 15 rokov), na jej vydanie je potrebný súhlas držiteľa hlavnej karty.


Základné informácie o produkte

Názov banky Tatra banka, a.s.
Názov produktu Visa virtuálna Tatra banka
Typ kreditná karta VISA
Nutnosť založiť si bežný účet v TB? nie
Minimálny úverový rámec 300,00 €
Maximálny úverový rámec 3 500,00 €
Maximálny denný limit Do výšky schváleného úverového limitu
Maximálny limit pre výbery hotovosti výbery v hotovosti tento produkt neumožňuje
Bezúročné obdobie áno
Maximálna dĺžka bezúročného obdobia 47 dní
Bezkontaktná platba nie
Program odmeňovania áno, možnosť získať zľavu z mesačného poplatku 100 % ak kartou v danom mesaci uskutočníte bezhotovostné nákupy v objeme aspoň 300 € a zľavu 50 % z mesačného poplatku získate ak je objem bezhotovostných transakcií uskutočnených kartou presiahne 150 €
Úroková sadzba po skončení bezúročného obdobia 17,80 % p. a.
Minimálna mesačná splátka 5% z dlžnej sumy, minimálne 15 €
Poplatky
Mesačný poplatok za hlavnú kartu 2,29 € za mesiac štandardne
možnosť vrátenia mesačného poplatku po splnení podmienok programu odmeňovania-
0 € / mesačne - ak objem transakcií kartou v danom mesiaci je min. 300 €
Poplatok za dodatkovú kartu 0 € mesačne
Poplatok za zmenu limitu alebo zmenu celkového úverového rámca 5,00 €
Upomienky

Úrok z omeškania 8,75 % p.a.
SMS upomienka 1,00 €
Písomná upomienka 15,00 €
Výzva na uhradenie dlžnej sumy 30,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte