Hypotéka Sberbank

Sberbank Slovensko má v ponuke úverových produktov aj klasickú hypotéku, ktorú je možné použiť v zmysle zákona o bankách 483/2001 na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, na výstavbu prípadne zmenu dokončených stavieb, na údržbu nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky a na splatenie predtým poskytnutého úveru určeného na financovanie vyššie uvedených účelov. Prostredníctvom Sberbank hypotéky môžete získať finančné prostriedky v objeme od 3 500 € vyššie. Maximálna výška hypotekárneho úveru je obmedzená hodnotou založenej nehnuteľnosti - banka poskytne finančné prostriedky maximálne do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Čím bude nižší pomer objemu hypotekárneho úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti, tým bude úroková sadzba nižšia. Inými slovami, čím viac vlastných prostriedkov použijete na financovanie vlastného bývania, tým bude úroková sadzba pre Vás výhodnejšia.

Hypotéku z Sberbank môžete splácať v rozmedzí od 4 do 30 rokov (s prihliadnutím na dosiahnutie dôchodkového veku). Vďaka dlhej lehote splatnosti až 30 rokov získate nízke mesačné splátky, ktoré nebudú príliš zaťažovať Váš mesačný rozpočet. Maximálna splatnosť však nie je riešením, ak chcete úver čo najmenej preplatiť - v takom prípade je vhodné zvoliť čo najkratšiu splatnosť.


Ako zábezpeku banka požaduje ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou (prípadne viacerými nehnuteľnosťami ak jedna nebude postačovať na získanie požadovanej sumy). Ručiť môžete aj rozostavanou nehnuteľnosťou vo Vašom osobnom vlastníctve, prípadne vo vlastníctve tretej osoby, ktorá bude súhlasiť so zriadením záložného práva v prospech Sberbank. V prípade, že je účelom kúpa nehnuteľnosti, ručiť môžete aj kupovaným bytom alebo domom. Okrem zriadenia záložného práva na príslušnú nehnuteľnosť v katastri je potrebné zakladanú nehnuteľnosť poistiť a poistné plnenie vinkulovať v prospech banky, čím je podmienené aj čerpanie úveru. Finančné prostriedky je môžné čerpať jednorázovo alebo postupne (aj preddavkovo). Pri čerpaní úveru klient spláca iba úroky (zo skutočne vyčerpanej čiastky ) a istinu začne splácať až po úplnom vyčerpaní fin. prostriedkov.


Podmienky

Sberbank hypotéku môžete využiť v prípade, ak máte viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území SR a pravidelný príjem, ktorý je potrebné doložiť. Banka na základe preložených dokladov (potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, v prípade SZČO daňové priznanie) individuálne posúdi každého žiadateľa o úver a jeho schopnosť splácať na základe komplexnej analýzy jeho / jej finančnej situácie.

 

Parametre


Názov banky
Sberbank Slovensko, a.s.
Názov produktu
Hypotéka
Typ úveru
hypotekárny úver
Minimálny objem úveru
3 500,00 €
Maximálny objem úveru - % z ceny nehnuteľnosti
70,00%
Lehota splatnosti
4-30 rokov
Úroková sadzba
Úrok od - do v % p.a.
Fixácia 1 rok
3,89 - 4,68
Fixácia 2 roky
3,89 - 4,68
Fixácia 3 roky
3,89 - 4,68
Fixácia 5 rokov
4,24 - 5,03
Fixácia 10 rokov
4,88 - 5,67
Poplatky

Konzultácia
0,00 €
Úverový prísľub
0,00 €
Ohodnotenie nehnuteľnosti bankou
ohodnotenie bytu: 100 €
Spracovanie žiadosti o úver
záleží od objemu úveru od 165 € do 999 € maximálne
(poznámka: možnosť získať 15 % zľavu z poplatku za poskytnutie pri uzatvorení zakladanej nehnuteľnosti, 15 % zľava pri úvere s LTV do 50 %)
Poplatok za navýšenie úveru
33,19 €
Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta
140,00 €
Vedenie a správa úverového účtu
3,99 € / mesiac
Poplatok za predčasné splatenie úveru
4 % z predčasne splatenej istiny
Poznámka: v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
Poplatok za mimoriadnu splátku istiny úveru
4 % z predčasne splatenej istiny
Poznámka: Nevzťahuje sa na mimoriadne splátky do výšky 20% výšky úveru dohodnuté priamo v úverovej zmluve
Poplatok za nečerpanie, respektíve za nedočerpanie úveru
2% z nedočerpanej sumy úveru (splatný nasledujúci deň po ukončení lehoty na čerpanie úveru) maximálne 700 €
1. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy
25,00 €
2. upomienka
25,00 €
3. upomienka
25,00 €


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte