Priemerný starobný dôchodok

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nedosahuje hranicu ani 400 €, celoslovenský priemer bol ku koncu apríla iba 388,58 €. Oproti aprílu minulého roka ide o mierny nárast 13,8 €. Priemerný predčasný starobný dôchodok bol ku koncu apríla vo výške 387,8, čo predstavuje medziročný nárast o 14,6 €.

Ešte horšia je finančná situácia invalidných dôchodcov, aj keď medziročne tiež došlo k miernemu nárastu. Priemerný invalidný dôchodok pre zdravotne postihnuté osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca 194,7 € (čo znamená zvýšenie oproti rovnakému obdobiu v minulom roku o 4,90 €). Sociálna poisťovňa aktuálne vypláca priemerný invalidný dôchodok pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vo výške 342,60 €.


Priemerné starobné dôchodky - porovnanie


K dátumu
priemerná výška starobného dôchodku
priemerná výška predčasného starobného dôchodku
30.04.13
388,58 €
387,83 €
31.03.13
388,14 €
389,31 €
28.02.13
38,75 €
389,89 €
31.01.13
387,18 €
385,14 €


Podmienky vzniku nároku na poberanie starobného dôchodku upravuje zákon o Sociálnom poistení č. 461/2003 v znení neskorších predpisov. Účelom vyplácanie tejto dôchodkovej dávky je zabezpečenie občanovi SR príjem v starobe.


Podmienky vzniku nároku

Na to, aby ste mohli poberať starobný dôchodok je dôležité splniť zákonom stanovené podmienky. Je to predovšetkým splnenie podmienky platenia dôchodkového poistenia (minimálne 15 rokov) a zároveň dovŕšenie dôchodkového veku.


Výška dôchodku

Nie každý, kto odíde na zaslúžený odpočinok, dostane rovnaký dôchodok. Na jeho výšku vplýva viacero faktorov. Je to predovšetkým počet odpracovaných rokov a mzda, z ktorej si poistenec počas aktívneho veku platil odvody. Tieto dve veličiny môžeme ovplyvniť, preto sa nimi budeme zaoberať podrobnejšie. Do výpočtu dôchodku vstupuje aj ďalšia veličina - takzvaná aktuálna dôchodková hodnota, ktorá odzrkadľuje rast priemerných platov v národnom hospodárstve.


Vzorec na výpočet starobného dôchodku

POMB x ODP x ADH

Vysvetlenie pojmov:

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku


Pýtate sa, kde sa vo vzorci nachádza výška platu? Tá do výpočtu vstupuje pod pojmom „priemerný osobný bod“. Za každý odpracovaný rok sa prideľuje osobný mzdový bod. Ak bola v sledovanom roku Vaša mzda rovnaká ako priemerná mzda v národnom hospodárstve, bude Váš osobný mzdový bod na úrovni 1, ak ste zarábali viac, hodnota POMB bude vyššia ako 1 a ak bol Váš plat nižší ako priemerný, bude aj hodnota POMB nižšia ako 1. Následne sa POMB za jednotlivé odpracované roky spriemerujú, vynásobia sa počtom rokov kedy ste boli dôchodkovo poistený a všetko sa to vynásobí už spomínanou aktuálnou dôchodkovou hodnotou platnou ku dňu vzniku nároku na poberanie starobného dôchodku. Tá sa mení každý rok na základe zistení priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pre tento rok je ADH stanovená na 10,0098 €. Je to v podstate suma, ktorú dostane dôchodca za odpracovaný rok, v ktorom bola mzda poisteného na úrovni priemerného platu v národnom hospodárstve.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte