Životné minimum 2013

Slovenská legislatíva definuje životné minimum ako „spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.“ Výška životného minima je dôležitý údaj, nakoľko sa od neho odvíjajú niektoré štátne a sociálne dávky a príspevky v hmotnej núdzi - zmenu v príjmoch pocítia zdravotne postihnutí občania v podobe príspevku na asistenciu či opatrovanie ale aj náhradní rodičia. Od ŽM sa tiež odvíja aj výška minimálneho predčasného starobného dôchodku (tá sa vypočíta ako 1,2 násobok sumy ŽM).

Výška životného minima sa každý rok upravuje (k zmene dochádza vždy k 1. júlu), na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Rast životných nákladov domácností s nízkymi príjmami a rast čistých mesačných príjmov zisťuje a vyhodnocuje Štatistický úrad SR, ktorý ich následne posunie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ustanovuje nové sumy životného minima, pričom pri valorizácii sa zohľadňuje vždy nižší koeficient. Pri poslednej zmene životného minima sa počítalo s nasledovnými údajmi: koeficient rastu čistých mesačných príjmov na osobu bol 2,5 % a koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti 3,8 %. Keďže prvá hodnota bola nižšia, životné minimum sa zvýšilo o 2,5 %, čo predstavuje medziročný nárast o 4,75 € na 194,58 € pre jednu fyzickú osobu. Rovnakým koeficientom - teda 2,5 % sa zvyšovala aj suma daňového bonusu.


Aktuálne sumy životného minima 2013

  • 194,58 €  mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 135,74 €  mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 88,82 €  mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Pozn.: uvedené hodnoty platia od 1.7.2012 do 30.6. 2013

Na základe vyššie uvedeného prehľadu je možné jednoducho vypočítať sumy ŽM v jednotlivých modelových situáciách. Vždy sa na tieto účely posudzujú osoby žijúce v jednej domácnosti:


Samostatne žijúca dospelá fyzická osoba: 194,58 € mesiac


Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

v tomto prípade sa životné minimum v roku 2013 vypočíta nasledovne: 194,58 € (ŽM pre plnoletú FO) + 88,82 € (ŽM pre nezaopatrené dieťa) = 283,40 €
Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom

pod pojmom zaopatrené plnoleté dieťa sa myslí dieťa do 25 rokov a suma sa vypočíta nasledovne: 194,58 € + 135,74 € = 330,32 €


Dvojica žijúca bez detí

výpočet: 194,58 € + 135,74 € = 330,32 € / mesiac


Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

v tomto prípade je výpočet ŽM pre takúto rodinu nasledovný: 194,58 € 135,74 € + 88,82 = 419,14 € 


Poznámka: podobne sa postupuje pri viacerých deťoch, pričom na každé dieťa sa pripočíta suma 88,82 €

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

dám svoj inval.dochodok 279,30a priznanych52e,nech z toho vyzije aspon 1 politik,ale musi z toho vypolatit 70e plyn,55e eletriku.40e za byt,15e za vodua za lieky okolo60e,pritom zaplatit poplatok za osetrenie po privez.rzs,a cestovne k lekarovi t.jmin.6krat4,50a drzat dietu.nech mi to ukazesklbit vsetko aj skromne vyzit,ja si to s nim vymenim,alebo nech ma vylieci.dokaze to niekto

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte