Bezúčelový spotrebný úver Volksbank

Volksbank ponúka klientom ale aj neklientom banky možnosť získať bezúčelový spotrebný úver vo výške od 1000 EUR maximálne do 17 000 EUR. Žiadateľ si môže vybrať lehotu splatnosti v rozsahu od 1-7 rokov. Pri pôžičke do objemu 6 999 € banka nevyžaduje zabezpečenie ručiteľom ani iným majetkom. Ak však banke poskytnete zabezpečenie formou jedného z vkladových produktov Volksbank (napríklad vkladnou knižkou či vkladovým účtom), získate zníženú úrokovú sadzbu až o 3 percentuálne body. Pôžičku na čokoľvek si môžete vybaviť aj bez nutnosti zriadenia bežného účtu vo Volksbank na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky, vyplnením žiadosti o bezúčelový spotrebný úver.

Podmienky
Poskytuje sa fyzickým osobám vo veku od 18-65 rokov v čase podania žiadosti. Žiadateľ musí byť občanom SR alebo musí mať aspoň povolenie na trvalý prípadne prechodný pobyt na území SR. Na vybavenie žiadosti je potrebné predložiť platný doklad totožnosti, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa. V prípade, že záujemca o úver poberá mzdu na účet v inej banke tak je potrebné doložiť aj výpisy z účtu a výplatné pásky za posledné 3 mesiace. Ak je žiadateľom samostatne zárobkovo činná osoba, tak sa požaduje predloženie potvrdenia o výške daňovej povinnosti, výpis zo živnostenského registra a daňové priznanie za posledné obdobie.

Parametre


Názov poskytovateľa VOLKSBANK Slovensko, a. s.
Názov produktu Bezúčelový spotrebný úver
Minimálny objem úveru 1 000,00 €
Maximálny objem úveru 17 000,00 €
Splatnosť 12-84 mesiacov
Zabezpečenie ručiteľom pri pôžičke nad 6999 €
inak možnosť získať bez zabezpečenia
Povinnosť viesť v banke bežný účet nie
Úroková sadzba pri nezabezpečenom úvere 8,82 - 18,25 % p.a.
Úroková sadzba pri zabezpečení finančnými prostriedkami (na vkladnej knižke alebo vkladovom účte) 7,77 - 9,19 % p.a.
Typ úrokovej sadzby fixná
Úrok z omeškania 8,75 % p.a.
Čerpanie bezhotovostným prevodom na bežný účet klienta bez uvedenia účelu
Splácanie mesačné anuitné
Poplatky
Spracovateľský poplatok 2% z objemu úveru, minimálne 40,00 €
Správa a vedenie úverového účtu 2,20 € / mesiac
Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta (poplatok za vypracovanie dodatku k zmluve) 55,00 €
Zmena objemu - navýšenie úveru 1 % z rozdielu medzi novou a pôvodnou výškou pôžičky, minimálny poplatok je 35,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka Pre zmluvy uzatvorené do 10.6.2010 Pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010
ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 1 % z predčasne splatenej sumy
ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok 3 % z predčasne splatenej sumy 0,5 % z predčasne splatenej sumy
Zmluva o prevzatí záväzku 35,00 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta 15,00 €
1. a 2. upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 20,00 €Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte