Flexipôžička na auto

Flexipôžička na auto je účelovým autoúverom, určeným na kúpu ojazdeného alebo nového vozidla na Slovensku alebo v zahraničí. VÚB banka poskytne finančné prostriedky na financovanie aj do 100 % hodnoty auta, takže nie je potrebné mať nasporené vlastné peniaze. Banka ponúka klientom dokonca možnosť spätného prefinancovania už kúpeného vozidla aj po niekoľkých mesiacov, takže takýmto spôsobom je možné získať potrebné finančné prostriedky aj niekoľko mesiacov po kúpe. Výška úveru sa pohybuje v rozmedzí od 3 300 € - 33 200 €, pričom maximálna výška schváleného úveru bude závisieť od hodnoty financovaného osobného automobilu. Lehotu splatnosti si vyberá klient samostatne podľa jeho/jej finančných možností v rozsahu od 12 do maximálne 84 mesiacov. Výhodou spotrebných úverov Všeobecnej úverovej banky je fixne stanovená úroková sadzba, ktorá sa nemení počas celej lehoty splatnosti. Pri VUB pôžičke na auto sa pohybuje od 8,90 % p.a. Rovnako ako pri ostatných účelových úveroch, aj pri tomto je potrebné zdokladovať účel použitia úveru do zmluvne stanoveného termínu. Ako doklad účelu použitia v tomto prípade slúži kúpna zmluva. Samozrejmosťou je možnosť znížiť si mesačné splátky predĺžením lehoty splatnosti (pod podmienkou, že si klient pri podpise zmluvy nevybral maximálnu lehotu splatosti 84 mesiacov), alebo možnosť odkladu splátok na isté obdobie. Výhodou je možnosť čerpať pôžičku do 24 hodín od podpisu zmluvy a možnosť dohodnúť si povinné zmluvné poistenie priamo na pobočke VÚB banky.

Parametre autoúveru, poplatky a úroky
Poskytovateľ VÚB a.s.
Názov produktu Flexipôžička na auto
Minimálny objem úveru 3 300,00 €
Maximálny objem úveru 33 200,00 €
Typ účelový spotrebný úver
Splatnosť od 12 -84 mesiacov
Maximálny vek ojazdeného auta 5 rokov
Zabezpečenie

Povinnosť zriadenia záložného práva na kúpu vozidla áno, ale iba pri úveroch nad 13 300 €
Povinnosť uzatvorenia havarijného poistenia áno, ale iba pri úveroch s objemom na 13 300 €
Vinkulácia havarijného poistenia nie
Iný spôsob zanezpečnia blankozmenkou alebo ručiteľom
Úroková sadzba od 8,90 % p.a.
Úrok z omeškania 5,00%
Povinnosť viesť v banke bežný účet na získanie úveru nie
Poplatky
Spracovateľský / administratívny poplatok 2 % z objemu úveru, minimálny poplatok je 33,00 €
Mesačný poplatok za správu úverového účtu 2,99 € / mesiac
Poplatok za zmenu zmluvy na základe žiadosti klienta 40,00 €
Úhrada splátky pôžičky v hotovosti na pobočke banky 2,50 €
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010 - vrátane ) 3 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené po dátume 11.6.2010 - vrátane) 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny
Prvá upomienka 10,00 €
Druhá upomienka 40,00 €

Podmienky pre získanie
  • fyzická osoba, vek od 23 rokov (pre klientov banky), 25 rokov (pre neklientov). Maximálna veková hranica v čase podania žiadosti je 62 rokov
  • trvalý pobyt na Slovensku
  • pravidelný príjem, ktorý je možné riadne zdokladovať. Pracovný pomer musí trvať v čase podania žiadosti minimálne 6 mesiacov, zamestnanec nesmie byť v skúšobnej ani vo výpovednej lehote. Ak je žiadateľom podnikateľ, ten musí mať oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti staré minimálne jeden rok a okrem toho je potrebné predložiť daňové prizananie s pozitívnym hospodárskym výsledkom za posledné zdaňovacie obdobie.
  • na vybavenie budete potrebovať doklad totožnosti, doklad o trvalom pobyte, v prípade, že máte účet vedený v konkurenčnej banke

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte