Home Credit pôžička

Home Credit Slovakia sa zaraďuje medzi popredných poskytovateľov spotrebiteľského financovania na slovenskom trhu. V ponuke tejto spoločnosti sa nachádza široká škála úverových produktov - od predaja na splátky u najrôznejších obchodníkov, cez úvery na autá, kreditné karty a hotovostné pôžičky. Práve Home Credit pôžička je jedným z najkľúčovejších produktov, ktorým sa budeme zaoberať v tomto článku.
 
 

Parametre Home Credit pôžičky

 
Hotovostná Home Credit pôžička je bezúčelovým úverom, ktorý je možné použiť na čokoľvek bez potreby dokladovať veriteľovi účel použitia finančných prostriedkov. Poskytuje sa v rozsahu od 300 € do 4300 € so splatnosťou od 24 do 84 mesiacov. Pôžičku získate aj bez ručiteľa a ďalšieho zabezpečenia. Jedinou podmienkou na jej získanie je pravidelný príjem v dostatočnej výške, ktorý bude postačovať na riadne splácanie úveru. Výhodou Home Credit pôžičky je vysoká miera flexibility. Klient si môže počas splácania meniť výšku splátky jej zvýšením alebo zníženim, podľa toho, ako mu to dovoľuje jeho aktuálna finančná situácia. Táto možnosť je však určená len pre takých klientov, ktorí už uhradili minimálne 4 mesačné splátky. Poplatok za túto službu je 0,30 € za mesiac. Zaujímavá je aj možnosť dočasného odkladu splátok na pár mesiacov, ktorú oceníte v prípade nepriaznivého vývoja Vašej finančnej situácie. Dočasný odklad splátok môžu využiť len klienti, ktorí uhradili minimálne 6 mesačných splátok a ktorí za túto službu platia mesačný poplatok vo výške 0,99 €.

Ako podať žiadosť

Home Credit je spoločnosť poskytujúca pôžičky na diaľku, takže žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom online formulára na stránke www.homecredit.sk, prípadne telefonicky na čísle 0800 608 708. Po vyplnení online formulára, kde zadáte požadovanú sumu pôžičky, dobu splatnosti a základné údaje týkajúce sa bydliska, kontaktných údajov, údajov o zamestnávateľovi a výšky príjmu spoločnosť Home Credit posúdi Vašu žiadosť na základe overenie údajov uvedených v online formulári. V prípade že bude žiadosť schválená, zmluvu o pôžičke dostanete poštou, túto treba podpísať a poslať s výpisom z Vášho bežného účtu na adresu spoločnosti Home Credit. Následne dostanete požadovanú sumu na Váš účet uvedený v žiadosti.
Splácanie
Splácanie úveru je mesačné, pričom prvá splátka je splatná po mesiaci od dátumu poskytnutia úveru, všetky nasledovné sú splatné vždy v 15. deň príslušného kalendárneho mesiaca.
Poplatky
 • Poplatok za poskytnutie úveru: 0 €
 • Vedenie úverového účtu mesačne: 0 €
 • Poplatok za možnosť zmeny výšky splátok: 0,30 € / mesiac
 • Poplatok za možnosť odkladu splátok: 0,99 € / mesiac
Úroková sadzba
Úrok zavísí od objemu poskytnutého úveru, lehoty splatnosti a od bonity žiadateľa. V priemere sa pohybuje okolo 16,15 % ročne. Ročná percnetuálna miera nákladov, ktorá zahŕňa všetky náklady na úver okrem poistenia sa v priemere pohybuje okolo 19,37 %. Poistenie úveru nie je povinné. Spoločnosť Home Credit môže meniť výšku úrokovej sadzby a RPMN v závislosti od vývoja úrokovej sadzby úverov na medzibankovom trhu (úroková sadzba sa odvíja od euriboru), V prípade, že dôjde k zmene, spoločnosť bezodkladne oznámi zmenu každému klientovi písomne.
 
 
Sankcie v prípade omeškania
 • 1. upomienka: 5 €
 • 2. a ďalšie odoslané upomienky: 12 € (poplatok za zaslanie upomienky bude účtovaný maximálne 2 x mesačne)
 • Zmluvná pokuta: 17 €
 • Úrok z omeškania v zákonnej výške: 8% + základná sadzba ECB
 • V prípade omeškania so splátkou dlhšieho ako 3 mesiace alebo neuhradenia 2 splátok môže byť úver vyhlásený za okamžite splatný vrátane úrokov z omeškania
 • Home Credit zasiela informácie o neplatičoch do úverových registrov Solus a NRKI
   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte