Hypotéka Prima banka

Prima banka poskytuje klasickú hypotéku na financovanie kúpy nehnuteľnosti s atraktívnymi úrokovými sadzbami a podmienkami. Banka poskytuje hypotekárny úver štandardne do 70 %, v individuálnych prípadoch je však možné získať úver až do 100 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Ako predmet záložného práva sa akceptuje výlučne tuzemská nehnuteľnosť. Klient je povinný zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov takým spôsobom, ako je to definované v zmluve, pričom na preukázanie dodržania účelu je dostatočná lehota, najneskorší termín na splnenie tejto povinnosti je do 6 mesiacov odo dňa čerpania úveru, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
Hypotéka z Prima banky sa poskytuje v objeme od 5000 € a horná hranica bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Splátky hypotekárneho je možné rozložiť na obdobie od 4-30 rokov a iného úveru nad 70 % LTV na obdobie od 11-40 rokov. Úver je možné čerpať jednorázovo alebo postupne, pričom pri postupnom čerpaní je minimálna výška jednotlivého čerpania 4000 €.
Prima banka ponúka možnosť výberu fixácie úrokovej sadzby na 1,3, alebo 5 rokov, pričom najvýhodnejšie vychádza fixácia na obdobie troch rokov a financovanie do 80 % hodnoty nehnuteľnosti, kedy banka garantuje úrokovú sadzbu vo výške 4,19 %. Pri splácaní z Osobného účtu vedeného v Prima banke získate hypotéku bez spracovateľského poplatku a navyše získate zľavu z poplatku za správu a vedenie úverového účtu vo výške 3 € mesačne. Orientačnú výšku mesačnej splátky si môžete prepočítať na hypokalkulačke, ktorá je dostupná na tejto stránke:
http://www.primabanka.sk/hypokalkulacka

Podmienky:
Žiadosť si môžu podať fyzické osoby staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré disponujú pravidelným preukázateľným príjmom..

Požadované doklady:
Každý záujemca musí predložiť nasledovné doklady:
  • Doklad totožnosti
  • Doklad preukazujúci výšku príjmu (ak je žiadateľom zamestnaná osoba, banka nepožaduje žiadne potvrdenia, nakoľko si príjem overí v Sociálnej poisťovni)
    znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá má byť predmetom záložného práva (možnosť požiadať o vypracovanie interného znaleckého posudku bankou)
  • Do 6 mesiacov je potrebné predložiť doklady preukazujúce účel použitia finančných prostriedkov (napríklad kúpna zmluva)
Názov poskytovateľa Prima banka a.s.
Názov produktu Hypotéka
Minimálna výška hypotéky 5 000,00 €
Maximálna výška hypotéky záleží od hodnoty založenej nehnuteľnosti
LTV do 100 %
Lehota splatnosti 11-30 rokov
Úroková sadzba
FIX 1 rok 3,80 % p.a.
FIX 3 roky 4,19 % p.a.
FIX 5 rokov 4,15 % p.a.
Sadzba úroku z omeškania 8,00%
Poplatky
Spracovateľský / administratívny poplatok Pri splácaní z Osobného účtu v Prima banke Pri splácaní z iného účtu
bez poplatku 0,8% z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 200,00 €
Mesačný poplatok za správu úveru 2,99 € / mesiac 5,99 € / mesiac
Navýšenie hypotéky bez poplatku 0,8% z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 200,00 €
Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie
bez poplatku v súvislosti so zmenou fixácie úrokovej sadzby
4% z predčasne splatenej istiny mimo termínu obnovy fixácie
Hotovostná splátka 2,50 €
Zmena zmluvných podmienok na klientovu žiadosť 100,00 €
Pokuta za porušenie zmluvných podmienok 200,00 €
Upomienka / Výzva 15,00 € / 30 €
Potvrdenie a súhlas vydaný bankou na žiadosť klienta 20 € + DPH

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte