Úver na bývanie SLSP

Slovenská sporiteľňa poskytuje úver na bývanie, ktorý je možné použiť aj ako klasickú hypotéku, teda na kúpu rodinného domu, bytu alebo pozemku, ale slúži aj na financovanie investícií súvisiacich s bývaním - teda napríklad na rekonštrukciu. Úver je potrebné zabezpečiť záložným právom na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území SR, pričom sa bude ako záložné právo na nehnuteľnosť akceptovať aj kupovaný dom či byt financovaný z úveru. Slovenská sporiteľňa poskytne pôžičku na bývanie aj na viac ako 70 % hodnoty nehnuteľnosti. Jedná sa o účelový úver, pri ktorom je potrebné zdokladovať účel použitia fin. prostriedkov, ale len v prípade postupného financovania a vtedy, ak je LTV viac ako 70%. Pri postupnom financovaní výstavby je možné získať aj väčší objem peňazí podľa rastúcej hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti. Minimálny objem úveru je 7000 € a splátky si môže klient SLSP rozložiť na dlhšie obdobie, minimálne od 10 rokov, maximálne však na 30 rokov. Podobne ako pri hypotekárnych úveroch, aj pri tomto úverovom produkte banka ponúka možnosť výberu fixácie na obdobie 1,3,5 alebo 10 rokov. Počas zvoleného obdobia fixácie banka garantuje rovankú úrokovú sadzbu, takže klient môže počítať s nemennou mesačnou splátkou. SLSP ponúka pri všetkých úverových produktoch vrátane úveru na bývanie možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu o 0,70% p.a. po splnení podmienok programu Lepšie úroky. Pre úvery na bývanie sú podmienky na získanie zvýhodnenia Lepšie úroky nasledovné:

Zľavu z úrokovej sadzby vo výške 0,50 % p.a. získa klient, ak bude v zmluve ako inkasný účet uvedený účet vedený v SLSP na ktorý bude poukazovaný príjem vo výške aspoň 1,5 násobku splátky úveru, minimálne 250 €
Zľavu vo výške 0,20 % p.a. z úroku získa klient, ktorý si dohodne aj poistenie úveru, ktoré bude trvať počas celej doby trvania úverového vzťahu

Parametre, poplatky, úroky

Názov banky
Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu
Úver na bývanie
Typ úveru
účelový
Minimálna výška úveru
7 000,00 €
Maximálna výška úveru
záleží od hodnoty založenej nehnuteľnosti
Zabezpečenie
záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť
Lehota splatnosti
10-30 rokov
Úroková sadzba
Štandardne
Po splnení podmienok programu Lepšie úroky
Fixácia 1 rok
od 5,29 % p.a.
od 4,59 % p.a.
Fixácia 3 roky
od 5,09 % p.a.
od 4,39 % p.a.
Fixácia 5 rokov
od 5,39 % p.a.
od 4,69 % p.a.
Fixácia 10 rokov
od 6,19 % p.a.
od 5,49 % p.a.
Úrok z omeškania
8,00%
Poplatky
Spracovateľský poplatok
závisí od objemu poskytnutého úveru, minimum 199 €, maximum 999 €
Poplatok za správu úveru
3,49 € / mesiac
Hotovostná splátka
0,00 €
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok
99,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka

  • pri úveroch s fixáciou v nasledujúci obchodný deň po uplynutí doby fixácie: 0 €
  • v inom období: 2 % z výšky mimoriadnej splátky x počet rokov do skončenia doby fixácie - max. však 10% z mimoriadnej splátky
Upomienka
25,00 €
Poistenie - nepovinné
Základný súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity )
7,90 % z predpísanej
úverovej splátky / mesačne
Rozšírený súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti )
10 % z objemu predpísanej
úverovej splátky / mesačne
Komplexný súbor poistenia (pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania)
13,50 % z objemu predpísanej
úverovej splátky / mesačne
Podmienky
poskytuje sa osobám vo veku od 18-65 rokov s trvalým pravidelným príjmom ktorý bude postačovať na riadne splácanie a schopnosť poskytnúť ako zábezpeku tuzemskú nehnuteľnosť


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte