Osobný bankrot

Riešením priveľkého úverového zaťaženia, kedy dlžník nedokáže splácať svoje záväzky voči veriteľom môže byť osobný bankrot. Ako je však možné, že sa toľko ľudí dostáva do dlhovej špirály? Odpoveď je jednoduchá - pôžička, úver hypotéka, kreditná karta či nákup tovaru na splátky nie je pre rýchle sa rozrastajúcu skupinu ľudí zadĺžených „až po uši“ nezámym pojmom. Niektoré spoločnosti nás presviedčajú, že splácať je jednoduchšie ako šetriť, že bez pôžičky na vianočné darčeky sa nezaobídeme a že si máme dopriať dovolenku na úver. Všetky tieto úverové produkty sú síce veľmi lákavé, požičať si môžete jednoducho, ale splácanie je už náročnejšie. Našťastie situácia sa v posledných rokoch aj pod vplyvom legislatívnych zmien zmenila a úverové spoločnosti si momentálne veľmi dobre preverujú príjmy a výdavky žiadateľa o úver a finančné prostriedky poskytnú len tomu, kto ich bude vedieť riadne splácať.

Pozoruhodná je skutočnosť, že takmer štvrtina ľudí, ktorí si v minulom roku vzali úver, sa dostala do problémov so splácaním. Najčastejšie nám robí probém splácať úver z nebankovej spoločnosti, potom nasledujú problémy so splácaním spotrebiteľských bezúčelových úverov z banky ale ťažkosti nám spôsobuje aj splácanie tovaru zakúpeného na splátky.
Príliš veľa úverov si na seba pozoruhodne neberú ľudia, ktorí musia vyžiť z minimálnej mzdy, ale často majú neúmernú mieru úverového zaťaženia nadštandardne platené osoby, ktoré si zvykli na luxusný životný štýl, na ktorý ich dosť dobrý príjem nepostačuje a tak ho riešia pôžičkami. Žiadnou výnimkou nie sú ani osoby, ktoré splácajú aj 10 úverov naraz. Potom stačí úraz alebo dlhodobejšia PN ktorá má za následok výpadok príjmu a splácanie začína byť neúnosné. Ako sa dostať z tejto situácie? Začarovaný kruh dlhov je možné preťať takzvaným osobným bankrotom.

Osoby, ktoré si nevládzu plniť svoje záväzky voči veriteľom, môžu využiť konkurzné konanie pre nepodnikajúce fyzické osoby, alebo ľudovo povedané osobný banktot. Tento je vhodný najmä pre ľudí, ktorých dlhy sú väčšie ako hodnota ich majetku. Osoba, ktorá vyhlásila osobný bankrot totižto o svoj majetok príde v rámci konkurzu (o majetok by ale skôr či neskôr prišla v exekučnom konaní).
 

Ako funguje osobný bankrot a kedy ho môžete vyhlásiť?

V prvom rade si treba uvedomiť, že osobný bankrot nie je Vaším právom ale povinnosťou, v prípade že sa ste v úpadku z dôvodu platobnej neschopnosti. Platobná neschopnosť je zákonom definovaná tak, že dlžník má minimálne 2 veriteľov, voči ktorým je v omeškaní minimálne jeden mesiac. Podmienkou na vyhlásenie osobného banktoru je skutočnosť, že dlžník má majetok vo výške minimálne 1659,70 EUR a taktiež by mal mať pravidelný príjem. Tieto podmienky je potrebné splniť z toho dôvodu, aby mali byť z čoho dlhy aspoň čiastočne vyplatené. V prípade, že sú vyššie uvedené podmienky splnené, dlžník v úpadku podáva návrh na vyhlásenie malého konkurzu na príslušnom okresnom súde v mieste trvalého bydliska dlžníka a to najneskôr do 30 dní odo dňa zistenia, že je dlžník v úpadku.

Po prijatí návrhu súd rozhodne v stanovenej lehote o začatí konkurzu. Súd taktiež vyberie správcu konkurznej podstaty, ktorý predá majetok dlžníka. Z týchto peňazí sa čiastočne uspokoja pohľadávky veriteľov. Treba brať do úvahy, že konkurz sa môže vliecť aj niekoľko rokov, preto je potrebné obrniť sa veľkou dávkou trpezlivosti. Malý konkurz však predpokladá, že zäväzky dlžníka nebudú v konkurze uhradené v plnej výške, a preto sa predpokladá ďaľšia fáza, takzvané oddĺženie, čo je vlastne trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého dlžník spláca zo svojej mzdy súdom stanovené splátky, ktoré nesmú presiahnuť viac ako 70 % z príjmu dlžníka. Súd môže určiť výšku splátky ako percento z príjmu alebo ako pevne stanovenú sumu. Dlžník musí uhradiť tieto splátky vždy na konci skúšobného roka. Návrh na oddlženie je potrebné podať najneskôr do skončenia konkurzu. V prípade, že dlžník vydrží skúšobné obdobie, toto sa končí uznesením súdu o oddlžení, čo v praxi znamená, že veritelia si už nebudú môcť vymáhať nesplatené pohľadávky.
Kľúčom k úspešnému „prežitiu“ skúšobného obdobie je, aby si dlžník našiel prácu alebo aby začal podnikať. Je teda dôležité, aby mal príjem, z ktorého môže na konci roka uhradiť súdom predpísanú splátku. Pri nezaplatení splátky súd môže skúšobnú lehotu svojvoľne zrušiť a veritelia si budú môcť nezaplatené záväzky vymáhať.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte