Postkonto Senior Poštová banka

Postkonto Senior je bežný účet Poskytovaný Poštovou bankou, určený výlučne pre ľudí v dôchodkovom veku. Poštová banka založí Postkonto Senior aj na počkanie, bez poplatku, pričom požiadať oň môžete na ktorejkoľvek pobočke Poštovej banky a na najbližšej pošte. Napriek tomu, že poplatok za zriadenie sa neúčtuje, banka vyžaduje na otvorenie účtu vloženie prvého vkladu v minimálnej výške 6,64 €. Účet je určený iba pre osobné, nie podnikateľské účely. Majiteľom môže byť len jedna fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, no majiteľ môže dať splnomocnenie až 3 osobám na prístup a disponovanie s účtom. S účtom je možné disponovať (realizovať výbery, uskutočňovať prevody, trvalé príkazy, inkasá alebo platiť faktúry) na každej pošte alebo pobočke Poštovej banky, ale prístup k peniazom máte aj prostredníctvom platobnej karty vydanej k osobnému účtu. Technicky zdatnejší dôchodcovia môžu využívať aj služby elektronického bankovníctva (internet banking, phone banking, GSM banking, GSM banking plus).

 
Poplatky za účet Postkonto Senior (bez aktívneho balíka služieb)
zriadenie 0,00 €
vedenie účtu s výpisom zasielaným emailom alebo preberaným osobne na pošte: 0 €
s papierovým výpisom zasielaným mesačne: 0,76 €
Výber z účtu v hotovosti 1,50 €
Doručovanie Dôchodku PLUS 0 € / mesačne
Poznámka: Všetky ostatné neuvedené poplatky sú zhodné s Osobným účtom Postkonto a s aktuálnym cenníkom poplatkov Platobný styk

Keďže Postkonto je iba účet a v cene mesačného poplatku nie sú zahrnuté žiadne služby navyše (napríklad bezplatné výbery z bankomatu alebo platobná karta), môže Vás mesačne vyjsť viac ako ste predpokladali. Preto je výhodnejšie, objednať si hneď pri zakladaní aj balík služieb, vďaka ktorému získate v rámci jedného mesačného poplatku aj niekoľko základných služieb bezplatne.
 

Poštová banka aktuálne ponúka 2 typy balíkov služieb:


  1. Balík dôchodok Plus - je určený pre klientov, ktorý si želajú aby im poštový doručovateľ každý mesiac doniesol dôchodok priamo domov prostredníctvom služby Doručovanie dôchodku PLUS. Poštová banka je jedninou bankou na Slovensku ktorá k účtu pre dôchodcov ponúka doručovanie dôchodku bezplatne. V rámci tohto balíka si môžete navyše bezplatne vybrať hotovosť z účtu na obchodnom mieste banky jedenkrát za mesiac. Banka poskytuje tento balík služieb bez mesačného poplatku, klient si preberá výpisy z účtu každý mesiac na pošte.
  2. Balík dôchodok Aktiv - tento typ je vhodný pre aktívnych seniorov, ktorí využívajú platobnú kartu a ktorí potrebujú realizovať zo svojho účtu niekoľko trvalých platieb, inkás a ktorí budú využívať služby elektronického bankovníctva - platby prostredníctvom internet bankingu. Poplatok za balík je 0,96€ / mesačne ak si vyberiete elektronický spôsob zasielania výpisu a 1,66 € / mesačne pri zasielaní výpisu v papierovej forme.

Čo všetko je zahrnuté v cene balíkov?

Služby zahrnuté v cene balíka Balík dôchodok Plus Balík dôchodok Aktiv
Cena za balík služieb
s papierovým výpisom: 0,76 € / mesačne
s výpisom odosielaným elektronicky alebo preberanie osobne na pobočke: 0 € / mesačne


s papierovým výpisom: 1,66 € / mesačne
s výpisom odosielaným elektronicky alebo preberanie osobne na pobočke: 0,96 € / mesačne
Založenie a mesačné vedenie účtu áno áno
Možnosť získať povolené prečerpanie nie áno
Služby elektronického bankovníctva - zriadenie a vedenie (internet banking, GSM banking) nie áno
Zriadenie trvalej platby a povolenia na inkaso nie áno
Výber z účtu v hotovosti áno áno
Doručovanie dôchodku Plus áno áno
Realizácia trvalej platby bezhotovostne nie 2 x mesačne
Realizácia inkasa nie 2 x mesačne
Výber hotovosti z bankomatu Poštovej banky nie 1 x mesačne
Výber hotovosti cez Poštomat nie 1 x mesačne
Výber z účtu v hotovosti na obchodnom mieste 1 x mesačne nie
Prijaté platby neobmedzený počet, všetky bezplatne neobmedzený počet, všetky bezplatne
Vydanie a vedenie jednej platobnej karty typu Maestro nie áno
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte