Úverový register

Úverový register je databáza klientov a ručiteľov, ktorí sú alebo v minulosti boli s finančnou inštitúciou v úverovom vzťahu. V tejto rozsiahlej databáze sa nachádzajú osobné údaje o klientovi ako je meno, adresa trvalého bydliska, ďalej počet, výška a doba do splatnosti jednotlivých úverov poskytnutých konkrétnemu klientovi a taktiež aj výška dlžnej sumy, počet dní omeškania, informácie o dodržovaní či nedodržiavaní splátkového kalendára a podobne. Dalo by sa povedať, že úverový register vie o Vás všetko.
To, že sa Vaše meno zobrazuje v úverovom registri však nemusí hneď znamenať nelichotivé označenie - neplatič. Osoby, ktoré sú na tomto zozname, pritom môžu byť poctivými klientami, ktoré si svoje záväzky voči veriteľovi platia vždy v plnej výške a načas. Rozhodujúce je, či je záznam negatívny - teda či ste sa dostali do omeškania. Prečo je dôležité vedieť, či sa Vaše meno objavuje na zozname neplatičov? Ak sa chystáte v blízkej dobe požiadať o hypotéku, spotrebný úver či úver zo stavebného sporenia, banku bude nepochybne zaujímať Vaša platobná história. Kto stojí za úverovými registrami, kde získať viac informácii a ako požiadať o výpis z úverového registra? V tomto článku sa pokúsime zodpovedať na tieto, ale aj iné často kladené otázky súvisiace s úverovými registrami.

Plniť si svoje záväzky riadne a včas, tak ako to bolo vopred dohodnuté v zmluve sa skutočne oplatí, najmä čo sa týka bankových úverov. Každému sa občas môže stať, že zabudnete zaplatiť splátku či už z dôvodu iných starostí a povinností, ktorých má každý vyše hlavy, alebo z dôvodu odcestovania, prípadne zabudnete zmeniť trvalý príkaz a pošlete nižšiu splátku.Ak si svoju chybu včas uvedomíte a omeškanie nepresiahne niekoľko dní, s najväčšou pravdepodobnosťou vykorčuľujete z tejto situácie maximálne s niekoľkoeurovou pokutou, ale bez negatívneho záznamu v registri. Banky sa svorne zhodujú na tom, že pár dňové omeškanie nemá za následok záznam v registri, ale radšej netreba riskovať ani krátke omeškanie. Každá banka má totižto nastavenú vlastnú toleranciu voči omeškaniu, a taktiež sa rozlišuje či sa jedná o chronického neplatiča, alebo o jednorázový „prešľap“.

Ak ste sa v minulosti dostali pri splácaní, či už spotrebného úveru, kreditnej karty, leasingu alebo akýchkoľvek iných typov úverových produktov, do výraznejšieho omeškania, môžete počítať s tým, že Vás pri vybavovaní nového úveru budú čakať nepríjemnosti a to aj vtedy, ak už máte roky „čistý štít“. Záznamy v úverových registroch sa uchovávajú aj 5 rokov po ukončení úverového vzťahu a to platí aj pri ich predčasnom splatení. Ak si nie ste celkom istý, či ste alebo nie ste vedený ako neplatič, môžete požiadať o výpis z úverového registra podaním žiadosti na predpísanom tlačive, ktoré je dostupné na webových stránkach konkrétneho úverového registra. Napríklad Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o (SBCB) poskytne vyhotovenie výpisu z úverového registra za poplatok 4 € (výpis budete mať k dispozícii o 30 dní). Ak sa Vám však nechce čakať, môžete si priplatiť za expresné vyhotovenie výpisu, ktoré Vás bude stáť 14 €.
 

Úverové registre na Slovensku

Na Slovensku existuje niekoľko úverových registrov, pričom najznámejšie sú už spomínaný Slovak Banking Credit Bureau, Solus, NRKI (nebankový register klientskych informácii).

  1. Slovak Banking Credit Bureau (SBCB) - je databáza klientov tuzemských bankových inštitúcii. Bol založený v roku 2003 a aktuálne sú jeho vlastníkmi 3 popredné slovenské bankové domy - Tatra banka, a.s, VUB a.s. a Slovenská sporiteľňa. Okrem toho sú jeho členmi aj ostatné banky na Slovensku ktoré si vzájomne vymieňajú informácie o svojich klientoch.
  2. NRKI - nebankový register klientských informácií ako už z názvu vyplýva zhromažďuje a zdieľa informácie o klientoch nebankových subjektoch, ktoré majú voči nebankovým spoločnostiam pozdlžnosti.
  3. Solus - je združenie právnických osôb, ktoré vytvárajú negatívny register klientskych informácií, teda zoznam osôb ktoré sa dostali do problémov so splácaním svojich záväzkov u niekotrého z členov Solusu. Na Slovensku pôsobí od roku 2005 a jeho členmi sú významné subjekty z mimobankového prostredia - napríklad Home Credit, Cetelem, Cofidis,Profi Credit, ale aj banky - ZUNO a mBank, členom je tiež Telefonica O2.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte