Pôžičkáreň

Pôžičkáreň nie je na Slovensku neznámym pojmom. Vďaka roziahlej sieti 127 obchodných miest - pôžičkární a masívnej reklamnej kampani si spoločnosť Pohotovosť s.r.o stihla za 11 rokov pôsobenia na slovenskom trhu vybudovať silnú obchodnú značku a zaradiť sa tak medzi leadrov v oblasti poskytovania krátkodobých pôžičiek. Aj to je dôvod, prečo sa ľudia, ktorí potrebujú vykryť krátkodobý nedostatok finančných prostriedkov obracajú práve na Pôžičkáreň. V októbri roku 2012 sa spoločnosti Pohotovosť s.r.o. podarilo prekročiť významný mílnik - v tomto mesiaci totižto uzatvorila jubilejnú 400 000 zmluvu o pôžičke. 400 000 podpísaných úverových zmlúv je skutočným úspechom a svedčí o tom, že Pôžičkáreň vie ako sa robí biznis. V prvom rade sa spoliehajú na odporúčenia od známych a priateľov, nakoľko vedia, že tieto najviac zavážia. Obchodná značka Pôžičkáreň sa taktiež veľmi dobre propaguje prostredníctvom siete pobočiek, ktoré sú strategicky rozložené vo všetkých regiónoch Slovenska a ktorých počet neustále narastá, čím sa spoločnosť dostáva stále bližšie ku svojim zákazníkom. V neposlednom rade je predaj podporovaný aj masívnou billboardovou kampaňou najmä v chudobnejších regiónoch Slovenska, kde ľudia častejšie využívajú služby pôžičkových spoločností.
 

Aké sú pôžičky z Pôžičkárne?


Pôžičkáreň ponúka niekoľko typov krátkodobých pôžičiek:
 
 1. Najrýchlejšia pôžička - tento typ je určený pre ľudí s pravidelným príjmom (napríklad zamestnaným ľuďom, dôchodcom, skrátka všetkým ktorí poberajú pravidelný príjem) Bez toho Vám totižto spoločnosť Pohotovosť s.r.o úver neposkytne, nakoľko rešpektuje zákon, ktorý káže veriteľovi overiť si schopnosť klienta úver riadne splatiť. Výhodou tohto typu je skutočnosť, že ho získate ešte v ten istý deň (v prípade že stihnete podať žiadodosť do 14.00 hodiny v pracovný deň). Spracovanie a schválenie žiadosti zaberie len pár minút. Je tak vhodná pre tých, ktorí potrebujú vzniknutú finančnú situáciu alebo neočakávané výdavky riešiť okamžite. Pôžička sa poskytuje vo výške od 100 € do 4 500 € bez ručenia a bez ručiteľa. Pôžičkáreň kopíruje súčasný trend niektorých nebankových subjektov, ktoré prvožiadateľom poskytnú na prvý krát menšiu sumu - v prípade Pôžičkárne je maximálna výška úveru pre nového klienta 600 €. V prípade, že dlžnú sumu klient riadne a včas vráti, tak ako bolo dohodnuté v zmluve, môže opakovane požiadať o vyššie sumy. Požičiavanie je z hľadiska objemu úveru rozdelené do piatich fáz:
  1. fáza: 100 – 600 €
  2. fáza: 700 – 1.000 €
  3. fáza: 1.100 – 1.600 €
  4. fáza: 1.700 – 3.500 €
  5. fáza: 4.500 – 4.500 €
  Doba splatnosti sa pohybuje od 2-12 mesiacov, jedná sa teda o pôžičky s krátkou lehotou splatnosti.
 2. Pôžička pre živnostníkov - je určená pre malých podnikateľov a živnostníkov, ktorí potrebujú riešiť menšie výdavky okamžite. Ako živnostník viete, že aj jedna oneskorená platba Vami vystavenej faktúry môže drobnému podnikateľovi narobiť vážne finančné problémy. Pôžičkáreň poskytuje živnostníkom pôžičky vo výške do 4500 €, pričom noví klienti získajú maximálne 1000 € na prvý krát.
 3. Narodeninová pôžička - je určená pre ľudí, ktorí v čase podania žiadosti oslavujú svoje narodeniny. Žiadosť si tak môžu podať 10 dní pred narodeninami alebo 10 dní po narodeninách. Výhodou je v tomto prípade možnosť odkladu splátok o jeden mesiac a jeden mesiac splátkových práznín. Paremetre objemu úveru sú rovnaké ako pri vyššie uvedených typoch, odlišká je len lehota splatnosti - od 3-13 mesiacoch. Tu je potrebné podotknúť, že je určená len pre existujúcich klientov spoločnosti Pohotovosť s.r.o s vynikajúcou platobnou disciplínou.
 4. Pohotovka - poskytuje sa osobám, ktoré už jeden úver v Pôžičkárni splácajú, ale napriek tomu by potrebovali požičať ešte menšiu sumu, od 100 -330 €, so splatnosťou od 2-12 mesiacov. Pohotovku môžete získať len po konzultácii a analýze Vašej situácie s úverovým špecialistom. Spoločnosť si vyhradzuje právo Pohotovoku neposkytnúť, v prípade, že finančná situácia klienta nebude postačovať na splatenie oboch dlhov.
 5. Dobrá úspora - tento produkt bol ušitý na mieru vracajúcim sa zákazníkom, ktorí už úver v Pôžičkárni raz splatili (načas samozrejme). Týmto Pôžičkáreň poskytne opakovanú pôžičku s názvom Dobrá úspora, vo výške od 100 - 4500 €, pričom zľava z úrokov a poplatkov môže dosahovať výšku až 330 €.

O koľko pôžičku preplatíte

Ako sú už spotrebitelia zvyknutí pri rýchlych pôžičkách z nebankových subjektoch, za rýchlosť schválenia žiadosti a možnosť čerpania finančných prostriedkov okamžite sa pripláca. V prípade Pôžičkárne to platí dvojnásobne, a to takmer doslova. Napríklad: Vezmete si úver pre živnostníka vo výške 1000 € a so splatnosťou 12 mesiacov. Minimálna mesačná splátka Vám bude vypočítaná na 164€, to znamená že v konečnom dôsledku budete musieť vrátiť 1968 €, teda dvojnásobok sumy, ktorú ste si požičali!

Doklady potrebné pre vybavenie žiadosti
Všetci žiadatelia predkladajú občiansky preukaz + druhý doklad totožnosti a k tomu aj doklad preukazujúci adresu trvalého bydliska nie starší ako jeden mesiac + nasledovné doklady podľa typu žiadateľa:
 1. Ak ste zamestnaný - kópia pracovnej zmluvy a potvrdenie o výške príjmu nie staršie ako jeden mesiac, ktoré musí byť na predpísanom tlačive spoločnosti
 2. Dôchodca - doklad o výške dôchodku z pošty alebo banky
 3. Živnostník - kópia potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie
 4. Študent - potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako jeden mesiac

Základné informácie
 
Názov poskytovateľa
Pohotovosť s.r.o
Názov produktu - obchodná značka
Pôžičkáreň
Adresa
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Telefón centrála
02 209 04 155
02 205 04 551
Fax
02 209 04 209
Email
info@pohotovost.sk
Web stránka
http://www.pozickaren.sk
A aké sú Vaše skúsenosti? Využili ste už služby Pôžičkárne? Boli ste s nimi spokojný, alebo naopak, sklamali Vás? Podeľte sa o Váš názor odoslaním komentára nižšie a pomôžete tak ostatným.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte