Spotrebný úver na auto ČSOB

Spotrebný úver na auto z ponuky ČSOB je účelovým úverom, ktorý je možné použiť na kúpu nového alalebo ojazdeného auta, prípadne motocykla. Účel použitia finančných prostriedkov je potrebné banke zdokladovať v stanovenej lehote (najneskôr do 6 mesiacov od čerpania úveru). Za doklady preukzajujúce účel sa považuje napríklad kúpna zmluva alebo faktúra. Doklad musí spĺňať náležitosti daňového dokladu (nebude sa akceptovať napríklad zálohová faktúra).
ČSOB poskytuje pôžičku na auto v rozsahu od 600€ maximálne do 25 000 €. Lehotu splácania, ako aj výšku splátky si vyberá klient samostatne, od 1-7 rokov. Maximálna lehota splatnosti pri ojazdenom aute je 5 rokov a pri novom vozidle 7 rokov. Majiteľom automobilu sa klient stáva okamžite po jeho kúpe. Banka požaduje vinkuláciu havarijného poistenia pri úveroch poskytnutých v objeme väčšom ako 6600 €.

Výhodou na rozdiel od niektorých konkurenčných auto úverov je skutočnosť, že na jeho získanie nemusíte skladať akontáciu (prvú splátku), nakoľko Československá obchodná banka poskytne úver aj do 100 % hodnoty financovaného vozidla. Pre poskytnutie finančných prostriedkov sa vo väčšine prípadov nepožaduje ručiteľ a ani spolužiadateľ. Niektorí klienti oceňujú možnosť odkladu splátok počas prvých 3 mesiacov splácania. Túto možnosť však môžete využiť kedykoľvek aj počas trvania úverového vzťahu písomnou žiadosťou.
 
Podmienky
Spotrebný úver na auto vybavíte aj na počkanie. Stačí, ak navštívite jednu z pobočiek ČSOB. Je určený pre fyzické osoby staršie ako 18 rokov s pravidelným mesačným príjmom. Pre rýchlejšie spracovanie Vašej žiadosti si so sebou prineste nasledovné doklady:
  • dva doklady totožnosti
  • ak ste zamestnaný: potvrdenie zamestnávateľa o výške príjmu a posledný výpis z účtu na ktorý Vám chodí výplata (táto podmienka sa netýka žiadateľov, ktorí si nechávajú zasielať výplatu na účet vedený v ČSOB po dobu min. 3 mesiacov)
  • ak máte príjem z podnikania: kópia daňového priznania spolu s prílohami za posledné účtovné obdobie, originál potvrdenia o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch

Základné informácie
Poskytovateľ ČSOB a.s.
Názov produktu Spotrebný úver na auto
Typ účelový spotrebný úver
Minimálna výška 600,00 €
Maximálna výška 25 000,00 €
Splatnosť 1-7 rokov
Úroková sadzba od 8,90 % p.a.
Úrok z omeškania 8,75 % p.a. + štandarný úrok
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru 2 % zo sumy pôžičky, minimálny poplatok je 35 €
Správa a vedenie úverového účtu 2 € mesačne
Poplatok za zmenu zmluvy zo strany klienta 40,00 €
Potvrdenie vydané bankou vystavené na žiadosť klienta 10 € + DPH
Vyhotovenie duplikátu z úverového účtu 4,00 €
Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka 0,5 % z objemu predčasne splatenej istiny ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako 1 rok
1 % ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok
Upomienka 10,00 €
Výzva 40,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte