Bezúčelový úver TB Classic Tatra banka

Tatra banka poskytuje Bezúčelový úver TB Classic pre svojich klientov ale aj neklientov banky (teda pre tých, ktorý zatiaľ nemajú účet vedený v TB), pričom peniaze je možné použiť na čokoľvek, čo práve potrebujete a banke nemusíte dokladovať účel ich použitia. Takýmto spôsobom môžete získať potrebné finančné prostriedky od 500 € maximálne do 25 000 €. Výhodou je rýchly schvaľovací proces, takže výsledok posúdenia žiadosti sa dozviete už do 24 hodín. Tento úverový produkt je vhodný pre zamestnané osoby, ďalej fyzické osoby - podnikateľov a drobných živnostníkov ale aj pre dôchodcov. Úver na čokoľvek z Tatrabanky získate aj bez ručiteľa a spoludlžníka aj bez potvrdenia o výške príjmu. Pôžička bez dokladovania príjmu je určená výlučne existujúcim klientom banky, ktorí si nechávajú zasielať výplatu na účet vedený v TB po dobu minimálne 6 mesiacov. Toto odľahčenie administratívnej záťaže sa týka aj všetkých žiadateľov, ktorí majú príjem zo zamestnania (v takomto prípade si bude výška príjmu overovať v Sociálnej poisťovni).

Splácanie
Úver sa spláca pravidelnými mesačnými splátkami, pričom výška mesačnej splátky a úročenie (od 9,9 % p. a. ) je počas celej doby splatnosti za normálnych okolností nemenné. Splátky si môžete rozložiť na obdobie minimálne jedného roka, maximálne však 6 rokov.

Podmienky pre poskytnutie
Žiadosť si môže podať plnoletá fyzická osoba, s trvalým pobytom na Slovensku, ktorej vek v čase podania žiadosti je menej ako 65 rokov. Potrebné doklady:
  • doklad totožnosti
  • doklad preukazujúci výšku príjmu: a) zamestnanec preukazuje solventnosť a trvanie zamestnania za dobu minimálne 3 mesiacov b) podnikateľ (fyzická osoba) preukazuje oprávnenie na podnikanie na Slovensku za obdobie minimálne 2 rokov a daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie c) dôchodca predkladá potvrdenie o poberaní dôchodku (žiadosť si môže podať starobný, invalidný a výsluhový dôchodca a poberateľ opatrovateľského príspevku)
 
Parametre

Názov poskytovateľa Tatra banka a.s.
Názov produktu Bezúčelový úver TB Classic
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Minimálny objem úveru 500,00 €
Maximálny objem úveru 25 000,00 €
Minimálna doba splatnosti 12 mesiacov
Maximálna doba splatnosti 72 mesiacov
Splácanie mesačné
Zabezpečenie možnosť získať úver bez ručiteľa či spolužiadateľa v závisloti od výsledku hodnotiaceho modelu
Úroky

Minimálna úroková sadzba 9,90 % p.a.
Maximálna úroková sadzba 19,90 % p.a.
Typ úrokovej sadzby fixná
Úrok z omeškania 8,75 % p.a.
Poplatky
Poskytnutie úveru a spracovanie žiadosti 2 % z objemu poskytnutého úveru, min. 30 €, max. 300 €
Správa a vedenie úverového účtu 3 € / mesiac
Podanie žiadosti o zmenu 40,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
max. 1 % z predčasne splatenej istiny, najviac však v zákonom stanovenej výške (pre zmluvy uzatvorené od 30.4.2010)
4 % z predčasne splatenej istiny pre zmluvy uzatvorené do 30.4.2010
SMS upomienka pri omeškaní splátky alebo pri neplnení zmluvných podmienok 1,00 €
1. upomienka odoslaná poštou 15,00 €
2. upomienka (výzva) 30,00 €
Poistenie úveru (nie je povinné, poskytuje sa ako doplnková služba)
typ poistenia A (obsahuje poistenie pre prípad smrti a úplnej invalidity) vstupný vek 18-60 rokov 1,10 % z mesačnej splátky úveru
typ poistenia A1 - poistenie pre prípad smrti, vstupný vek od 61-65 rokov 1,75 % z mesačnej splátky úveru
typ poistenia C (obsahuje poistenie pre prípad smrti, úplnej invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania), vstupný vek od 18-60 rokov 5 % z mesačnej splátky úveru

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte