Bezúčelový úver Unicredit Bank

Ponuka úverových produktov Unicreditbank pre občanov je síce bohatá, ale Bezúčlový úver stojí za povšimnutie. Získať ho môžete vo výške od 650 € maximálne do 25 000 €, pričom splácanie je formou mesačných anuitných splátok. Pri podpise zmluvy si budete môcť vybrať lehotu splatnosti od 12-84 mesiacov. Dlhšia lehota splatnosti Vám umožní minimalizovať náklady na mesačnú splátku a kratšia lehota splatnosti zase umožní úver rýchle splatiť a nepreplácať ho zbytočne na úrokoch. Úroková sadzba je fixne stanovená, vďaka čomu sa nebude meniť počas celej splatnosti ani výška mesačnej splátky a pohybuje sa od 10,99 % p.a. Úver sa čerpá jednorázovo, bezhotovostným prevodom na účet klienta.
 
Zabezpečenie
Pri pôžičke s objemom nad 5000 € sa vyžaduje pristúpenie manžela / manželky do úverového vzťahu. Pri žiadostiach jednotlivcov pri pôžičkách do 3300 € sa požaduje ako forma zabezpečenia dohoda o zrážkach zo mzdy. Nad 10 000 € banka poskytne úver len v tom prípade, ak klient bude za svoje zäväzky voči Unicredit bank ručiť ručiteľom. Alternatívnym spôsobom ručenia je ručenie finančným majetkom vo výške 100 % z hodnoty úveru. V prípade, že si zvolíte tento typ zabezpečenia, nie je potrebné uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy.

Podmienky a potrebné doklady

Žiadosť o poskytnutie úveru môžete podať na ktorejkoľvek pobočke Unicredit Bank. Úver sa poskytuje fyzickým osobám vo veku od 18-62 rokov (maximálna veková hranica platí pre splatnosť pôžičky). Žiadateľ musí mať trvalý pobyt na Slovensku a musí mať pravidelný mesačný príjem v čistom aspoň 280 €. Na vybavenie žiadosti budete potrebovať nasledovné doklady:
  • doklad totožnosti
  • doklady preukazujúce výšku príjmu: a) ak je žiadateľom zamestnanec - potvrdenie o výške príjmu, b) ak je žiadateľom fyzická osoba (podnikateľ) - daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane všetkých súvisiacich príloh ako je súvaha, výkaz ziskov a strát. Taktiež je potrebné predložiť výpis z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.
     
Parametre

Názov banky UniCredit Bank Slovakia a. s.
Názov produktu Bezúčelový úver
Typ spotrebný bezúčelový úver
Minimálna výška úveru 650,00 €
Maximálna výška úveru 25 000,00 €
Minimálna splatnosť 12 mesiacov
Maximálna splatnosť 84 mesiacov
Spôsob splácania anuitný
Úrok od 10,99 % p.a.
Sankčná úrokoví sadzba 9,00% p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 2% z objemu poskytnutého úveru, minimum 30 €
Správa a vedenie úverového účtu (mesačný poplatok) 2,20 €
1. upomienka 17,00 €
2. upomienka 50,00 €
3. a ďalšie upomienky 50,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
1% z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok


Pre zmluvy utatvorené do 11.6.2010 je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 4% z predčasne splatenej istiny
Zmena zmluvných podmienok na návrh klienta 35,00 €
Sankčný poplatok za nedodržanie zmluvných podmienok 1 % z objemu poskytnutého úveru
Vypoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 4 % z objemu poskytnutého úveru
Splátka v hotovosti 2,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte