Povolené prečerpanie na bežnom účte Unicredit Bank

Povolené prečerpanie alebo kontokorentný úver je snáď najčastejšie využívanou formou úveru. Povolené prečepanie slúži ako mástroj na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov. Unicredit Bank a.s. ho vydáva k bežnému účtu a pri jeho poskytnutí sa neskúma účel použitia finančných prostriedkov. Banka Vám prostredníctvom kontokorentného úveru umožní „ísť na účte do mínusu“, akonáhle bude stav na Vašom účte nula. Za každý deň, keď máte na kontokorentnom účte záporný zostatok, platíte úrok, ktorý je podľa aktuálneho úrokového lístka 18,50 % p.a. (pri nezabezpečenom povolenom prečerpaní). Kontokorent však môžete využívať aj lacnejšie (s nižšiu úrokovou sadzbou vo výške 15 %) v prípade, že za svoje záväzky budete banke ručiť finančnými aktívami. Ak si túto službu zriadite k balíku služieb Champion, tak bude záporný zostatok úročený sadzbou 16,50 % p.a.

Unicredit Bank poskytuje povolené prečerpanie až do výšky dvojnásobku priemerného mesačného príjmu žiadateľa (maximálne však 6000 €). Výška schváleného úverového limitu bude teda závisieť od kreditných obratov na bežnom účte žiadateľa. Výhodou tohto produktu je, že pôžičku môžete využívať aj opätovne, vždy po jej splatení, aj počas celého roka s možnosťou predĺženia na nasledovné obdobie.
 
Podmienky pre poskytnutie
Unicredit Bank poskytuje službu povoleného prečerpania fyzickým osobám vo veku od 18 -62 rokov, ktoré majú v tejto banke vedený bežný účet. Žiadateľ môže byť slovenský alebo cudzí štátny príslušník s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území SR, ktorého minimálny mesačný príjem je aspoň 280 € v čistom.
 
Parametre
Názov banky (poskytovateľa)
Unicredit bank
Názov produktu
Povolené prečerpanie na bežnom účte
Maximálna výška úverového limitu
dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa, maximálne však 6000 €
Splatnosť
1 rok s možnosťou predĺženia na ďalší rok
Zabezpečenie
vkladový produkt vedený v Unicredit Bank ktorý môže byť zriadený aj na inú osobu, alebo iné bankou akceptované zabezpečenie
Úroky


Úroková sadzba
18,50 % p.a.
Úroková sadzba pri ručení finančným majetkom
15 % p.a.
Úroková sadzba pri povolenom prečerpaní zriadenom k balíku služieb Champion
16,50 % p.a.
Úrok z omeškania
8,75 % p.a.
Poplatky


Poplatok za poskytnutie
1,50 % z objemu poskytnutého úveru (jednorázový poplatok), minimálna výška poplatku je 9,96 €
Správa a vedenie úverového účtu
0,10% z limitu mesačne
1. upomienka pri nepovolenom prečerpaní
10,00 €
2. a každá nasledovná upomienka
20,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte