Flexipôžička pre študentov

Flexipôžička pre študentov je úverovým produktom vhodným na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na vysokej škole. Peniaze u úveru môžete použiť na uhradenie nájomného, internátu, na kúpu notebooku, skrípt, učebných pomôcok, alebo na financovanie jazykového pobytu v zahraničí, alebo na čokoľvek iné.(jedná sa o bezúčelový úver, takže banke nemusíte dokladovať, na čo boli peniaze použité). VUB banka poskytuje tento úver vysokoškolákom dennej a diaľkovej formy štúdia vo výške od 500 €, pričom maximálna výška pôžičky je 10 000 €. Splácanie je mesačné, pričom klient si môže splátky rozložiť na obdobie 12-72 mesiacov. Výška mesačnej splátky bude počas celej lehoty splatnosti rovnaká, čo umožňuje klientovi lepšie plánovanie rozpočtu do budúcnosti. V prípade, že ako študent nemáte pravidelný príjem, so splácaním úveru Vám môžu pomôcť aj rodičia. Splácať je možné z ktoréhokoľvek účtu (vedenie účtu vo VUB banke nie je podmienkou poskytnutia pôžičky), ale splácanie si výrazne zjednodušíte, ak si na svojom účte zriadite inkaso, vďaka ktorému nebudete musieť každý mesiac sledovať termín splatnosti, ale splátka sa zinkasuje automaticky. Výhodou tohto produktu je skutočnosť, že v prípade potreby si môžete znížiť výšku mesačnej splátky predĺžením splatnosti (pod podmienkou, že ste si pri podpise zmluvy nezvolili maximálnu lehotu splatnosti), takže flexipôžička sa Vám dokáže prispôsobiť aj počas splácania. V prípade, že dosahujete nadpriemerné študijné výsledky, zapajáte do dobrovoľníckej činnosti alebo ste sa zúčastnili vedeckej a odbornej činnosti (SVOČ), získate Flexipôžičku pre študentov so zvýhodnenou úrokovou sadzbou (od 6,90 % p.a.). Pre ostatných, korí dosahujú priemerne výsledky, sa úroková sadzba pohybuje od 7,90 % p.a. Za ešte výhodnejších pomienok majú možnosť získať pôžičku pre študentov študenti Vysokej školy manažmentu, Stredoeurópskej vysokej školy, Paneurópskej vysokej školy práva alebo niektorej z vybraných fakúlt. Porovnanie s ostatnými pôžičkami pre študentov nájdete v tomto článku

Podmienky
Flexipôžička pre študentov je určená pre mladých ľudí - študentov vysokých škôl vo veku od 18-26 rokov. Na vybavenie budete potrebovať 2 doklady totožnosti, potvrdenie o štúdiu na vysokej škole a potvrdenie o výške príjmu (jedného z rodičov, alebo manžela/ manželky s pravidelným príjmom).
 
Parametre

Názov banky VÚB a.s.
Názov produktu Flexipôžička pre študentov
Objem úveru od 500 € - 10 000 €
Typ bezúčelový spotrebný úver
Lehota splatnosti 12-72 mesiacov
Úrok od 7,90 % p.a.
pre aktívnych študentov: 6,90 % p.a.
Úrok z omeškania 5,00%
Nutnosť mať v banke otvorený účet na získanie úveru nie
Poplatky
Spracovateľský poplatok 2 % z objemu pôžičky, minimálne 33,00 €
Správa a vedenie účtu 0,00 €
Poplatok za zmenu zmluvy na základe žiadosti klienta 40,00 €
Hotovostná splátka na pobočke banky 2,50 €
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010 - vrátane ) 3 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené po dátume 11.6.2010 - vrátane) 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny
1. upomienka 10,00 €
2. upomienka 40,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte