Kombinovaná hypotéka ČSOB

Kombinovaná hypotéka poskytovaná ČSOB bankou je špeciálnym úverovým produktom, ktorý môžete z jednej časti použiť bezúčelovo - aj na splatenie nevýhodných úverov a pôžičiek (do 40 % z objemu poskytnutnutého úveru) a druhá časť je účelová, určená na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. ČSOB požaduje ako zábezpeku riadneho splácania úveru ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou (domom, bytom alebo rekreačnou chatou), pričom nehnuteľnosť môže byť vo Vašom osobnom vlastníctve, ale aj vo vlastníctve tretej osoby. Momentálne banka nebude akceptovať ako predmet záložného práva nehnuteľnosť vo výstavbe. Kombinovaná hypotéka má podobné parametre ako štandarná Vario hypotéka. Úver môžete splácať od 3-30 rokov. Vďaka dostatočne dlhej lehote splatnosti môžete získať väčší objem peňazí a stále môžete platiť nízke splátky. (pri maximálnej lehote splatnosti však hypotéku zbytočne budete preplácať na úrokoch). Kombinovaná hypotéka ponúka záujemcom možnosť samostatného výberu fixácie úrokovej sadzby na obdobie 1, 3, 5, 10, 15 alebo 20 rokov. Je všeobecne známym faktom že počas fixácie sa výška úroku (a tým pádom aj výška mesačnej splátky) nebudú meniť. Ak teda preferujete istotu nemennej splátky, zvoľte si fixáciu na dlhšie obdobie. Ak je Vašou prioritou čo najnižšia úroková sadzba, vyberte si fixáciu na stredne dlhé obdobie 3 alebo 5 rokov. V období končiacej fixácie úrokovej sadzby budete mať možnosť hypotéku predčasne splatiť bez poplatku. Banka tiež ponúka možnosť každý rok si znížiť dlžnú sumu do výšky 20 % bez poplatku.
Podmienky
Nárok na Kombinovanú hypotéku majú dospelé fyzické osoby, s trvalým pobytom v SR, ktoré preukážu dostatatočnú solventnosť na riadne splácanie úveru. Pre rýchle vybavenie hypotéky si pripravte nasledovné doklady:
 • 2 doklady totožnosti (občiansky preukaz + 2. doklad totžnosti-napríklad vodičský preukaz, rodný list, cestovný pas a podobne)
 • doklady k nehnuteľnosti, ktorou budete ručiť: list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy alebo geometrický plán, kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno a znalecký posudok
 • potvrdenie o výške príjmu:
  a) ak ste zamestnanec - a máte príjem poukazovaný na účet vedený v ČSOB po dobu minimálne 3 mesiacov, nepotrebujete žiadne potvrdenie o výške príjmu. V opačnom prípade je potrebné poredložiť potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní) a posledný výpis z účtu. V prípade, že poberáte príjem v hotovosti tak si doneste výplatné páasky.
  b) ak ste podnikateľ (fyzická osoba) predkladáte kópiu daňového priznania a príloh k daňovému priznaniu za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu
  c) ak ste sa rozhodli príjem nedokladovať: čestné prehlásenie o výške príjmu

Základné údaje
Názov poskytovateľa ČSOB a.s.
Názov produktu Kombinovaná hypotéka
Typ úveru kombinovaný, neúčelová časť (do 40 % z objemu poskytnutej sumy) a účelová časť
Minimálna výška úveru 4 500,00 €
Maximálna výška úveru -
Splatnosť 3-30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úrokové sadzby

Fixácia 1 rok od 5,41% p.a
Fixácia 3 roky od 4,53% p.a.
Fixácia 5 rokov od 4,77% p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,83% p.a.
Fixácia 15 rokov od 6,03% p.a.
Fixácia 20 rokov od 6,13% p.a.
Poznámka k úrokovej sadzbe možnosť získať nižšiu úrokovú sadzbu pri aktívnom využívaní účtu vedeného v ČSOB, pri poistení úveru a pri poistení zakladanej nehnuteľnosti
Poplatky

Podanie a vyhodnotenie žiadosti, vyhodnotenie bonity žiadateľa 0,00 €
Poplatok za spracovanie úveru 0,75 % z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 150 €,maximálny je 1000 €
Mesačný paušál za vedenie úverového účtu 3,50 €
Čerpanie úveru
 1. čerpanie zdarma
 2. a ďalšie čerpanie: 20 €
Poplatok za nedočerpanie úveru 4% z nedočerpanej výšky úveru
Urgentné spracovanie úveru (max. do výšky 165 000 €) do 5 hodín – posúdenie úveru 350,00 €
Urgentné čerpanie do 2 hodín 90,00 €
Potvrdenie vystavené bankou na základe žiadosti klienta 10 € + DPH
Zmena zmluvných podmienok dodatkom k zmluve 100,00 €
Predčasné splatenie / mimoriadna splátka
0 € k dátumu obnovy úrokovej sadzby
5 % z objemu mimoriadnej splátky v inom období
Pre zmluvy uzavreté od 11.6.2010 platí poplatok 1% (ak do konca splatnosti zostáva viack ako rok), resp. 0,5% (ak do riadnej splatnosti úveru zostáva menej ako rok)
Možsnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku / rok áno, do výšky 20 % z úveru
Vyhotovenie duplikátu výpisu z úverového účtu na žiadosť klienta 4,00 €
Upomienka 10,00 €
Výzva 35,00 €
Sankčná úroková sadzba 8,00% + základná úroková sadzba ECB

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte