Mladomanželská pôžička

Mladomanželská pôžička predstavuje možnosť, ako si požičať peniaze na akýkoľvek účel so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Nie každá banka však mladomanželskú pôžičku zaradila do ponuky svojho úverového portfólia. Ktoré banky ponúkajú zvýhodnený úver pre mladomanželov?
 
Ešte predtým, než si povieme viac o poskytovateľoch bezúčelových úverov pre mladomanželov, najskôr pár slov o tomto type pôžičky a prečo sa ju oplatí získať.
Oproti klasickým pôžičkám na čokoľvek, mladomanželskú pôžičku získate so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, až o 4,5 % nižšou. Zvýhodnenie úroku je možné z dôvodu štátneho príspevku vo výške 3 % a príspevku banky - veriteľa, ktoré je 1,5 %. Zvýhodnenie pre mladý manželský pár platí počas celej lehoty splatnosti a takto získané peniaze je možné použiť na čokoľvek bez toho, aby ste museli banke dokladovať účel ich použitia. Maximálne môžete takýmto spôsobom získať úver do 10 000 €.

Na získanie tohto zvýhodneného úveru je však potrebné splniť isté zákonom stanovené podmienky:
  • vek oboch manželov v čase podania žiadosti nesmie prekročiť hranicu 35 rokov
  • trvalý pobyt na Slovensku
  • žiadatelia musia byť zosobášení, najviac však dva roky
  • spoločný priemerný mesačný príjem oboch manželov za predchádzajúci kalendárny rok je najviac 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR v predposlednom ukončenom kalendárnom štvrťroku pred podaním žiadosti
  • na vybavenie žiadosti bude nutné predložiť nasledovné doklady: sobášny list, potvrdenie o výške príjmu oboch žiadateľov, doklady totožnosti

Banky ktoré poskytujú mladomanželské pôžičky:

Ako bolo spomenuté vyššie, nie každý bankový dom zaradil tento typ úverového produktu do svojho produktového portfólia. Momentálne ju máte možnosť získať v 3 bankách:
  1. VÚB banka - Flexipôžička na čokoľvek
  2. Unicredit Bank - Spotrebný úver pre mladomanželov
  3. ČSOB - Bezúčelový spotrebný úver


Porovnanie mladomanželských pôžičiek

Názov banky
Názov produktu
Objem úveru od-do
Splatnosť
Úrok od (v % p.a.)
VÚB banka
Flexipôžička pre mladomanželov
490 -10 000 €
12-84 mesiacov
6,40%
UniCredit Bank
Spotrebný úver pre mladomanželov
650 -10 000 €
12 -84 mesiacov
12,99 % (fixná)
ČSOB
Bezúčelový spotrebný úver
600 -10 000 €
12 -120 mesiacov
6,40%


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte