Flexipôžička pre mladomanželov

Flexipôžička pre mladomanželov je bezúčelovou pôžičkou z ponuky úverových produktov VÚB banky. Poskytuje sa v objeme od 490 -10 000 €, pričom splátky si môže klient rozložiť na obdobie 12-84 mesiacov. Najväčšou výhodou tohto bezúčelového spotrebného úveru je výhodná úroková sadzba, ktorá je v porovnaní s klasickou Flexipôžičkou na čokoľvek nižšia až o 4,5 %. Úrokové zvýhodnenie je dané štátnym príspevkom vo výške 3 % a VÚB banka zníži sadzbu o ďalše percento a pol. Flexipôžičku pre mladomanželov tak môžete získať s úrokovou sadzbou od 6,40 % p.a. Pre porovnanie minimálna hranica úrokovej sadzby pri klasickej Flexipôžičke je 10,90 % p.a.
 
Na jej získanie je však potrebné splniť isté zákonom dané podmienky. Ktoré sú to?
  1. Vek žiadateľov v čase podania žiadosti nepresiahne hranicu 35 rokov
  2. Žiadatelia uzatvorili manželstvo
  3. Manželstvo žiadateľov nesmie trvať dlhšie ako 2 roky
  4. Spoločný mesačný príjem oboch manželov nesmie za predchádzajú kalendárny rok prekročiť hranicu 2,6 násobku priemernej mesačnej mzdy v predposlednom ukončenom kalendárnom štvrťroku pred podaním žiadosti.
  5. Trvalý pobyt na území SR

Ktoré doklady budete potrebovať na vybavenie žiadosti?
V prípade, že spĺňate vyššie uvedené podmienky, stačí, ak navštívite ktorúkoľvek pobočku VUB banky, kde si vyplníte žiadosť. Budete potrebovať doklady totožnosti a potvrdenie o výške príjmu oboch manželov od zamestnávateľa, ktoré musí byť podané na predpísanom tlačive VUB banky (je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.vub.sk)

Výhody
  • štátny príspevok a príspevok banky sa sa bude uplatňovať počas celej doby splatnosti úveru (na rozdiel od hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých, kedy sa zvýhodnenie uplatňuje len počas prvých piatich rokov)
  • vďaka zníženej úrokovej sadzbe získate nižšiu splátku
  • pôžičku získate bez zabezpečnia
  • úroková sadzba je fixná, vďaka ktorej získate istotu nemennej splátky počas celej doby splatnosti úveru
  • flexibilita v splácaní: dlžnú sumu si môžete znížiť mimoriadnou splátkou alebo úver môžete aj predčasne splatiť v plnej výške. Výšku mesačnej spláky si môžete v prípade nepriaznivej životnej situácie znížiť podaním žiadosti o predĺženie splatnosti (pod podmienkou, že ste si pri podpise zmluvy nevybrali maximálnu lehotu splatnosti)
Parametre

Poskytovateľ VÚB a.s.
Názov produktu Flexipôžička pre mladomanželov
Rozsah úveru od 490 € - 10 000 €
Typ úveru bezúčelový spotrebný úver
Splatnosť od 12 -84 mesiacov
Zabezpečenie bez zabezpečenia
Úrok od 6,40 % p.a.
Úrok z omeškania 5 % (+ štandarná úroková sadzba)
Nutnosť mať v banke otvorený účet na získanie úveru nie
Poplatky
Poplatok za zriadenie 2 % z objemu úveru, minimálne 33,00 €
Vedenie a správa úverového účtu 2,99 € / mesiac
Poplatok za zmenu zmluvy na základe žiadosti klienta 40,00 €
Úhrada splátky pôžičky v hotovosti na pobočke banky 2,50 €
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2013 vrátane) bezplatne je možné úver predčasne splatiť v poslednom roku pred konečnou splatnosťou úveru a výška predčasného splatenia nepresahuje 10 000 €. Pri čiastočnom splatení úveru (mimoriadna splátka) alebo pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok banka účtuje poplatok 0,5 % / 1% z predčasne splatenej sumy úveru.
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené do dátumu 10.6.2010 - vrátane ) 3 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie (pre zmluvy uzatvorené po dátume 11.6.2010 - vrátane) 0,5 -1 % z predčasne splatenej istiny
Prvá upomienka o nezaplatení dlžnej sumy 10,00 €
Druhá upomienka 40,00 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte