SLSP Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov

Slovenská sporiteľňa je jedným z mála poskytovateľov pôžičiek pre vysokoškolákov na slovenskom trhu. Pre študentov denného štúdia na vysokej škole a interných doktorandov si pripravila bezúčelový spotrebný úver na čokoľvek, účel použitia finančných prostriedkov je teda na študentovi - nie je potrebné banke dokladovať, na čo boli peniaze použité. Základnou podmienkou pre poskytnutie je predloženie potvrdenia o dennej forme štúdia na vysokej škole v SR, vek v čase podania žiadosti od 18-26 rokov (v deň podpisu zmluvy musí študent dovŕšiť minimálne 18 rokov a nesmie dovŕšiť 26 rokov), trvalý pobyt na území SR a ručenie treťou osobou s pravidelným mesačným príjmom, ktorý bude postačovať na splácanie pôžičky.

Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov sa poskytuje v rozsahu od 1850 - 8500 €, pričom splatnosť si vyberá klient samostatne a to od 1-10 rokov. Veľkou výhodou je možnosť požiadať o odklad splátok istiny, počas celej doby štúdia. Klient tak počas odkladu spláca len úroky a poplatky a po riadnom skončení štúdia sa začne splácať istina. S touto možnosťou však treba narábať opatrne, nakoľko sa pri odklade splátok istiny dlžná suma neznižuje a celkové preplatenie úveru sa navyšuje. Každopádne doklad splátok istiny určite ocenia študenti, ktorí nemajú možnosť pôžičku splácať z vlastných prostriedkov, a ktorí nechcú mesačnými splátkami zaťažovať svojich rodičov.
Slovenská sporiteľňa poskytuje úver vysokoškolákom pre všetkých žiadateľov s rovnakou úrokovou sadzbou vo výške 8,50 % p.a. bez ohľadu na bonitu ručiteľa. Úroková sadzba sa nebude počas splácania meniť, to znamená, že aj mesačné splátky budú rovnaké počas celej splatnosti čo umožňuje lepšie plánovanie finančného rozpočtu na nasledobné obdobia.
 
Čerpanie úveru je možné v zásade dvoma spôsobmi jednorázové alebo postupné v tranžiach kedykoľvek počas štúdia (minimálna výška jednotlivej tranže je 850 €).

Parametre
Názov banky
Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu
Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov
Minimálna výška úveru
1 850,00 €
Maximálna výška úveru
8 500,00 €
Lehota splatnosti
1-10 rokov
Zabezpečenie
ručiteľom s pravidelný príjmom
Úroková sadzba
8,50 % pre všetkých žiadateľov
Typ úrokovej sadzby
fixná
Úrok z omeškania
8,00%
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru
závisí od objemu poskytnutého úveru,od 39 €-239 €
Vedenie a správa úverového účtu
2,99 € / mesiac
Zmena zmluvných podmienok
39,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka
0,5% z výšky mimoriadnej splátky ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok
1 % z výšky predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako 1 rok
Upomienka
25,00 €
Poistenie - nepovinné
Rozšírený súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti )
3,50 % z objemu predpísanej
úverovej splátky / mesačne
Komplexný súbor poistenia (pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania)
5,50 % z objemu predpísanej
úverovej splátky / mesačne

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte