Sporenie s prémiou Poštová banka

Sporenie s prémiou je novým vkladovým produktom Poštovej banky, ktorý má charakter termínovaného vkladu. Je určený pre klientov, ktorí plánujú dlhodobo sporiť (po dobu minimálne 6 rokov, čo je minimálna lehota viazanosti vkladu). Sporenie s prémiou je možné zriadiť buď ako samostatný produkt alebo ako doplnkovú službu k stavebnému úveru z Poštovejbanky. Všetky vklady na sporení sú úročené základnou úrokovou sadzbou vo výške 1 % p.a. Okrem tejto základnej úrokovej sadzby každý klient po splnené podmienok získa aj garantovanú prémiu.

Výška garantovanej prémie
Výška prémie bude závisieť od objemu naakumulovaných vkladov, ktoré na sporenie vložíte počas kalendárneho roka. V prípade, že sporíte bez čerpania stavebného úveru so sporením, a súčet Vašich vkladov za rok bude od 0-1499 € vrátane, tak Poštová banka Vým vyplatí prémiu vo výške 3 % z naakumulovaných vkladov, maximálne však zo sumy 670. (maximálna možná výška prémie bude teda 20,10 €). Prémiu Poštová banka vypláca k 3. a 6. výročiu uzatvorenia zmluvy a ak sa rozhodnete sporiť dlhšie tak následne každý rok pri výročí podpisu zmluvy.

Podmienky pre vyplatenie Garantovanej prémie

Garantovaná prémia bude vyplatená klientovi po splnení nasledových podmienok:
  • počas kalendárneho roka klient nesmie zo Sporenia vyberať finančné prostriedky ani ho predčasne zrušiť
Nárok na prémiu zaniká:
  • v prípade že Sporenie zrušíte do 3 rokov od jeho založenia (v takom prípade stratíte nárok na pripísanie získaných prémií)
Ak sporenie zrušíte po 4 rokoch od podpisu zmluvy, tak priznané prémie za prvé 3 roky Vám budú ponechané, ale stratíte nárok na bonus od 4-6 roku sporenia. Po skončení 6 ročnej viazanosti môžete naďalej pokračovať v sporení.
 
Parametre
Názov banky Poštová banka a.s.
Názov produktu Sporenie s prémiou
Úroková sadzba 1 % p.a.
Poznámka pri pravidelnom sporení možnosť získať garantovanú prémiu vo výške 20,10 € ročne
Viazanosť 6 rokov
Nutnosť viesť v banke bežný účet nie
Poplatky

Založenie Sporenia s prémiou 0,00 €
Vedenie sporiaceho účtu 1 € / mesačne
Povinný minimálny vklad 12,00 €
Možnosť predčasné výberu finančných prostriedkov áno
Poplatok za predčasný výber 1 % z vyberanej sumy, minimálne však vo výške 15 €

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte