SLSP termínovaný vklad

V ponuke vkladových produktov SLSP poskytuje najlepšie zhodnotenie finančných prostriedkov práve termínovaný vklad. Slovenská sporiteľňa poskytuje možnosť zriadenia termínovaného vkladu v nasledovných menách:EUR, USD, CZK, GBP, CHF. Doba viazanosti pre vklady v domácej mene je 1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov a pre ostatné meny si môže klient vybrať viazanosť 1,3,6, alebo 12 mesiacov. Výška úrokovej sadzby bude závisieť od doby viazanosti (čím dlhšia je lehota viazanosti, tým bude zhodnotenie uložených finančných prostredkov vyššie) a od objemu vkladu. Slovenská sporiteľňa rozdelila vklady na dve pásma - od 500 € vyššie a od 30 000 € vyššie. Úrokové sadzby ilustruje nasledovná tabuľka:

zdroj: slsp.sk
Úroky sú pripisované k termínu splatnosti termínovaného vkladu.
Úrokové sadzby v tabuľke označené ako číslom 1 platia po splnení podmienok programu Lepšie úroky. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu o 0,50 % oproti štandarnému úroku môžu získať fyzické osoby - nepodnikatelia, ktoré majú účet vedený v Slovenskej sporiteľni, na ktorý si budú každý mesiac počas viazanosti termínovaného vkladu poukazovať príjem v hodnote minimálne 250 €, a to najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca od zriadenia vkladu.
 
Úrokové sadzby, ktoré sú označené v tabuľke pod číslom 2 môžu získať fyzické osoby - nepodnikatelia, po splnení nasledovných podmienok:
  • klient si v rovnaký deň ako je deň zriadenia termínovaného vkladu vloží investíciu do Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Eurový dlhopisový fond, o.p.f.
  • investícia do Eurového dlhopisového fondu je minimálne v hodnote dvojnásobku vkladu na termínovanom vklade, nie však menej ako 4000 €.
V prípade, že klient nedodrží jednu z vyššie uvedených podmienok na priznanie zvýhodneného úroku, bude jeho vklad úročený iba základnou úrokovou sadzbou (1 % p.a., alebo 1,20 % p.a.), pričom základný úrok sa uplatní počas celej doby viazanosti.

Parametre produktu
Názov poskytovateľa
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Názov produktu
Termínovaný vklad
Druh
vkladový produkt s viazanosťou
Mena termínovaného vkladu
EUR, USD, CZK, GBP, CHF
Viazanosť pre termínovaný vklad v mene EUR
1, 3, 6, 12, 24 a 36 mesiacov
Minimálny vklad
500,00 €
Úroková sadzba
1 % p.a. pri vklade nad 500 € s viazanosťou na 12 mesiacov (termínovaný vklad v EUR)
Všetky úrokové sadzby
aktuálne úroky pre termínované vklady SLSP nájdete na tomto odkaze:
http://www.slsp.sk/us-terminovane-vklady.html
Pripisovanie úrokov
k termínu splatnosti
Povinnosť viesť v banke bežný účet
nie
Možnosť vkladať prostriedky kedykoľvek
nie, iba pri obnove termínované vkladu
Poplatky


Založenie účtu
0,00 €
Vedenie účtu
0 € / mesiac
Zmena
0,00 €
Zrušenie
0,00 €
Hotovostný vklad
0,00 €
Predčasný výber
-

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte