ČSOB a.s.

ČSOB banka má popredné miesto na slovenskom bankovom trhu. Napriek vyše štyridsaťročnej histórie je jednou z najmladších bánk. Ako samostatný právny subjekt začala v SR podnikať až v roku 2008, dovtedy pôsobila ako pobočka zahraničnej banky Československej obchodní banky Praha. ČSOB je univerzálnou bankou, ktorá okrem tradičných bankových služieb zastrešuje aj ostatné finančné produkty a služby vďaka členom ČSOB finančnej skupiny, do ktorej patrí napríklad dobre známa ČSOB stavebná sporiteľňa (stavebné sporenie a stavebné úvery), ČSOB Leasing (financovanie rôznych komodít, najmä osobných a nákladných automobilov, strojov a zariadení ale aj financovanie nehnuteľností), CŠOB Factoring (financovanie krátkodobých pohľadávok z dodávok tovaru bez dodatočného bankového zaistenia). Všetci členovia tejto finančnej skupiny využívajú poistné služby ČSOB poisťovne, ktorá ponúka široké portfólio poistných produktov - PZP, cestovné poistenie a poistenie domácnosti.
 
Banka sa orientuje jednak na retailový, ale aj korporátny segment. Neustále skvalitňovanie produktov a zjednodušovanie procesov prispieva k tomu, že si získava stále viac súkromných klientov ale aj podnikateľov.

Podstatnou zložkou aktív banky sú úvery, pričom najviac ziskové sú v oblasti malých a stredných podnikateľov komerčné úvery a prečerpania, v retailovom bankovníctve sa darí najmä úverom na bývanie. Čo sa týka pasív, jednoznačne vedú vklady od klientov (tvoria viac ako 60 % z celkového objemu pasív). V poslednej dobe banka zaznamenala zvýšený nárast záujmu súkromných klientov o termínované vklady.

Základné informácie
Názov banky Československá obchodná banka, a.s.
Adresa Michalská 18, 815 63 Bratislava
Charakteristika
  • univerzálna banka so sídlom v SR
  • licencia na vykonávanie hypotekárnych obchodov
  • člen Slovenskej bankovej asociácie
Telefón
02/ 5966 5111
02/ 5966 5000
Fax 02/ 5443 0530
Info linka - ČSOB Linka 24
Volania v rámci SR
0850 111 777
Volania zo zahraničia:
+ 421 2 5966 8844
Blokácia platobnej karty a problémy s bankomatmi + 421 2 5966 8230
Web stránka www.csob.sk
Email info@csob.sk
VUB internet banking https://ib24.csob.sk/
Kód banky 7500
Označenie - znakový kód CEKOSA
SWIFT kód CEKOSKBX
Akcionári 100% akcionárom je KBC Bank

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte