Za predĺženie termínovaného vkladu získate vo VÚB banke bonus

VÚB banka sa rozhodla odmeniť klientov, ktorí si v deň splatnosti termínovaného vkladu svoje úspory nevyberú, ale ponechajú si ich na termínovanom účte bonusovým úrokom. Takýmto spôsobom banka bojuje o hotovosť klientov, o ktorú by inak výberom prišla. Úrokové zvýhodnenie ponúka banka prostredníctvom produktu s názvom Bonusový termínovaný vklad so splatnosťou 6 mesiacov. Výška úrokovej sadzby bude závisieť od objemu vkladu a je rozdelená na dve pásma - vklady do 29 999 € sú úročené sadzbou 0,80 % p.a. a vklady nad 30 000 € sú úročené 1 %. Výnosy z úrokov banka pripisuje na konci viazanosti. Avšak v prípade, že počas viazanosti ani v deň splatnosti si peňažné prostriedky nevyberiete, získate okrem štandardného úroku aj bonusový úrok vo výške 0,20 € pri prvej prolongácii na ďalších 6 mesiacov. Pri každej ďalšej prolongácii sa bonusová úroková sadzba zvyšuje o ďaľších 0,5 % p.a. Maximálne je možné termínovaný vklad prolongovať až 5 krát, pričom pri poslednej prolongácii klient získa bonus v hodnote 0,40 % ( v tomto prípade je termínovaný vklad viazaný na 36 mesiacov).


Nárok na získanie bonusu má klient po splnení podmienky, že v priebehu viazanosti neuskutoční z termínovaného účtu žiaden výber, a to ani v deň splatnosti. Finančné prostriedky tak musí ponechať na účte aj po dni splatnosti. V prípade, že bude táto podmienka porušená, klient získa nárok na získanie bonusu a vklad je tak úročený základnou úrokovou sadzbou. V prípade, že klient podmienku opäť splní, tak získa bonus za podmienok novootvoreného vkladu. Nevýhodou tohto produktu je skutočnosť, že na termínovaný účet nie je možné realizovať žiadne prídavné vklady. Na druhej strane zriadenie a vedenie účtu je bez poplatkov, takže ak máte voľné finančné prostriedky, môžete ich okamžite nechať zarábať bez akýchkoľvek vstupných nákladov.

Tento produkt ocenia najmä tí, ktorí nechcú svoje peniaze viazať na dlhé obdobie, ale zároveň si chcú nechať „otvorené dvere“ aj pre prípad, že by ich súrne nepotrebovali. Nielenže tak získate základný úrok, o ktorý v prípade, že sa rozhodnete úspory vybrať neprídete, ale máte možnosť získať aj bonus ak sa rozhodnete termínovaný vklad prolongovať na nasledovných 6 mesiacov.

Parametre produktu
Názov banky
Všeobecná úverová banka
Názov produktu
Bonusový termínovaný vklad
Viazanosť
6 mesiacov (s možnosťou prolongácie)
Úroková sadzba


Úrok pre fyzické osoby s vkladom od 1 € do 29 999 €
0,80 % p.a.
Úrok pre fyzické osoby s vkladom nad 30 000 €
1,00% p.a.
Úrok pre právnické osoby pre všetky vklady
0,40% p.a.
Sankčná úroková sadzba pri predčasnom výbere pred termínom viazanosti
0,10% (sankčný poplatok sa vypočíta z predčasne vyberanej sumy za počet dní nedodržania viazanosti vkladu )
Pripisovanie úrokov
na konci viazanosti
Bonusový úrok


1. prolongácia termínovaného vkladu (vždy o 6 mesiacov)
0,20 % p.a.
2. prolongácia
0,25 % p.a.
3. prolongácia
0,30 % p.a.
4. prolongácia
0,35 % p.a.
5. prolongácia
0,40 % p.a.
Poplatky


Zriadenie termínovaného účtu
0,00 €
Vedenie
0,00 €
Zrušenie
0,00 €


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte