Cena plynu 2013

Aj v roku 2013 sa cena plynu zmenila ako sme si už mohli zvyknúť - samozrejme sa zvyšovala. Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Slovenský plynárenský priemysel a.s. upravil ceny za dodávku zemného plynu, ktoré sa v porovnaní s minulým rokom v priemere zvýšili o 0,46 %.

Nová regulovaná cena za dodávku zemného plynu pre domácnosti

Za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 si budú musieť za odber plynu slovenské domácnosti priplatiť. V kategórii D1 (Varíme) sa náklady pri spotrebe 60 m3 zvyšujú cca o 0,15 € ročne, v kategórii D2 (Ohrievame) sa pri spotrebe 1 140 m3 zvyšujú náklady o 2,91 € ročne a v kategórii D3 (Kúrime) zaplatíme pri spotrebe 2 610 m3 až o 6,67 € ročne navyše.


Z čoho sa skladá cena plynu?

Na to, aby sme lepšie pochopili, ako sa tvorí cena plynu je dobré vedieť jej jednotlivé zložky: v konečnej cene sú zahrnuté:

1.náklady na distribúciu (túto položku tvorí distribúcia plynu ku koncovému odberateľovi a poplatok za rezerváciu kapacity v sústave). Náklady na distribúciu tvoria približne 30 % z ceny plynu

2.Náklady na prepravu (preprava tranzitným plynovodom) (podieľajú sa 2 % z ceny)

2.Cena za obchod (v tejto položke je zahrnutá cena výrobcu, marže a servis obchodníka so službou štruktúrovania dodávky, čím sa rozumie zabezpečenie pokrytia sezónneho charakteru dodávok na základe potrieb zákazníka ). Náklady na obchod sa podieľajú na cene asi 68 %.


Domácnostiam je účtovaná koncová cena, ktorá už obsahuje všetky vyššie uvedené položky (teda náklady na prepravu, distribúciu a obchod). Bez ohľadu na dodávateľa plynu, je cena za distribúciu a prepravu plynu rovnaká pre všetky odberné miesta. Každoročne jej výšku stanovuje už vyššie spomínaný Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Pre rok 2013 sú ceny plynu v jednotlivých kategóriách stanovené nasledovne:

Označenie druhu tarifyFixná mesačná sadzba za odberné miesto v EUR / za mesiac (cena bez DPH)Mesačná sadzba za odberné miesto v EUR (s DPH)Sadzba za odobratý plyn (€/kWh) bez DPHSadzba za odobratý plyn (€/kWh) vrátane
D1 „Varíme“1,762,110,050,0647
D2 „Ohrievame“4,154,980,040,0482
D3 „Kúrime“6,467,75 0,040,0463
D4 „Kúrime Maxi“27,9033,48 0,050,0563


Ešte zostávajú náklady na dodávku plynu. Maximálne ceny opäť reguluje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) druhého bodu a písm. f) zákona č. 2

76/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré stanovuje pre každého dodávateľa individuálne. Dodávateľ môže ale aj nemusí ponúknuť maximálne ceny. V konkurenčnom boji tak väčšina dodávateľov plynu sa snaží ponúknuť v snahe získania nového zákazníka čo najnižšie ceny, čím sa pre domácnosti otvára priestor, ako si znížiť ročné náklady na plyn.

Na rozdiel od cien, mesačné preddavky sa v roku 2013 automaticky meniť nebudú. Vyúčtovanie za spotrebu plynu bude zaslané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia, to znamená až pri ročnej fakturácii.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte