Cestovné poistenie online

Blíži sa letná turistická sezóna a s ňou aj záujem o uzatvorenie cestovného poistenia, ktoré je neoceniteľným pomocníkom nielen na dovolenkách ale aj počas služobných ciest do zahraničia. Napriek tomu, že cestovné poistenie online veľa nestojí, stále sa nájde množstvo ľudí, ktorí špekulujú, ako ušetriť. Veď predsa načo máme európsky preukaz zdravotného poistenia? Títo ľudia sa dopúšťajú viacerých chýb, predovšetkým sa domnievajú, že s európskym zdravotným preukazom vo vrecku predstavuje uzatvorenie komerčného poistenia zbytočne vyhodené peniaze, teda aspoň pri vycestovaní do krajín Európskej únie. Nie je to tak. Komerčné cestovné poistenie a európsky cestovný preukaz sa navzájom dopĺňajú, a každé má svoje výhody a nevýhody, preto najvhodnejšia je kombinácia oboch.

Kedy európsky zdravotný preukaz nepomôže


Ako platcovia povinného zdravotného poistenia na Slovensku máme nárok na na zdravotnú starostlivosť počas nášho pobytu v jednom z členských štátov EÚ, ale iba výlučne u poskytovateľov napojených na verejný systém zdravotného poistenia. To znamená, že ak budete ošetrený u súkromného lekára, zdravotnú starostlivosť si budete hradiť z vlastného vrecka (teda pokiaľ pred vycestovaním neuzatvoríte cestovné poistenie). Ďalšou významnou položkou, ktorú nekryje povinné ZP je prípadný prevoz chorého alebo zraneného späť na Slovensko, čo tiež nie je lacný záležitosť, ale drahá sranda ktorá sa pohybuje v rádoch tisícok eur. No a do tretice európsky zdravotný preukaz nekryje náklady na spoluúčasť pacienta - pacient si bude hradiť doplatky na lieky, ošetrenie a hospitalizáciu v rovnakej výške, ako občania danej krajiny.


Na druhej strane má európsky zdravotný preukaz oproti komerčnému cestovnému poisteniu dve veľké výhody - a síce nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti nie je limitovaný žiadnou sumou a nárok nie je obmedzený iba na choroby, ktoré vznikli počas pobytu, ale aj na chronické ochorenia a povinná zdravotná poistka platí aj pre ochorenia vyžadujúce pravidelnú starostlivosť - ako napríklad dialýza a podobne.


Spoliehať sa iba na komerčné alebo povinné ZP teda nie je rozumné a pre každý prípad je vhodné mať uzatvorené oba typy. Význam uzatvoriť cestovné poistenie online začína naberať na vážnosti, ak cestujete do krajín mimo Európskej únie. Bez uzatvorenej poistky by ste si museli v mimoeurópskych krajinách všetko hradiť v plnej výške. Pri uzatváraní cestovného poistenia online jednotlivé poisťovne ponúkajú možnosť vybrať si územnú platnosť - buď Európa, alebo Európa + Stredomorie, USA+ Kanada, celý svet alebo individuálne zvolené krajiny. Výhodou tarifu Európa + stredomorie ktorý ponúka napríklad poisťovňa Allianz je skutočnosť, že zahŕňa aj poistenie v najobľúbenejších mimoeurópskych dovolenkových destináciách.Čas sú peniaze...

Cestovné poistenie uzatvorené online šetrí klientovi čas - stačí vyplniť online formulár s informáciou o dátume začiatku a konca poistenia, územnej platnosti, počte osôb, ich veku, osobných údajov, rozsahu poistného krytia (odporúčame rozsah poistného krytia v sume aspoň 100 000 € ) a výberu rizikovej skupiny (počítajte s tým, že aj chcete stráviť aktívnu dovolenku snowboardovaním, potápaním alebo inými rizikovými športami), tak si za poistenie priplatíte. Po vyplnení online formulára a zaplatení poistnej sumy bude online cestovné poistenie platné. Okrem vyššie zmienej Allianz poisťovne ponúkajú možnosť uzatvorenia cestovného poistenia online napríklad Union, Generali Slovensko alebo AXA poisťovňa. Pre ľudí, ktorí sú časovo zaneprázdnený alebo ktorí preferujú maximálny komfort si poisťovne pripravili možnosť uzatvorenie zmluvy o cestovnom poistení prostredníctvom sms správy, ktoré je odteraz ešte pohodlnejšie vďaka mobilným aplikáciám. Stačí poslať jednu sms s osobnými údajmi - meno priezvisko, rodné číslo, dátum poistenia od do a typ poistenia. Výhodou je pohodlná platba - cena za poistenie bude zahrnutá v najbližšej faktúre od Vášho mobilného operátora alebo bude strhnutá z Vášho predplateného kreditu.Rozsah poistného krytia cestovného poistenia

Základom poistného krytia cestovného poistenia je vždy poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby. Úlohou tohto poistenia je kryť náklady na ambulantné ošetrenie vrátane liekov, prípadnej hospitalizácie, prepravy do nemocnice alebo späť na Slovensko v prípade úrazu, akútnej choroby alebo smrti poisteného. Často poistenie liečebných nákladov kryje aj náklady na ubytovanie blízkej osoby v nemocnici alebo výdavky na akútne ošetrenie 1 zuba u stomatológa. Nepovinnou (doplnkovou službou) je možnosť uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny či úrazové poistenie. Poisťovne ponúkajú možnosť vybrať si jeden z prednastavených balíkov cestovného poistenia alebo možnosť vyskladať si vlastný balík poistného krytia, ktorý dokáže minimalizovať Vaše náklady tým, že si sami budete mať možnosť vybrať poistnú sumu, a aký rozsah krytia potrebujete, a aký je už zbytočný.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte