Krátkodobé pôžičky

Firmy poskytujúce krátkodobé pôžičky sľubujú okamžité vyplatenie peňazí na účet (spravidla do 24 hodín od podania žiadosti) a pohodlné vybavenie úveru s minimom dokladov, často bez nutnosti predloženia potvrdenia o výške príjmu a bez overovania úverových registrov. Promptné poskytnutie finančných prostriedkov na účel žiadateľa a pohodlné vybavenie žiadosti sú dve skutočne pozitívne stránky tohto úverového produktu. Odvrátenou stránkou krátkodobých pôžičiek sú extrémne náklady na jej získanie, ktoré sú typické pre takzvané pôžičky do výplaty. Tento produkt má byť určený pre ľudí zamestnaných, ktorí s peniazmi nevyšli do výplaty a tak si prostredníctvom krátkodobej pôžičky s lehotou splatnosti od 7-30 dní „plátajú“ nedostatok finančných prostriedkov. Žiaľ, tieto krátkodobé úvery na menšie sumy nevyužívajú len osoby s pravidelným príjmom, ale aj tí, ktorí sú odkázaní na rôzne sociálne dávky. Práve táto skupina ľudí je najviac zraniteľná a hrozí jej riziko extrémneho zadĺženia, z ktorého sa nedá len tak ľahko „vymotať“.


Nepodceňujte význam RPMN


Význam ročnej percentuálnej miery nákladov (alebo skrátene RPMN) sa dookola zdôrazňuje v takmer každom článku o spotrebných úveroch a pôžičkách. A je to tak dobre, nakoľko na základe tohto údaju si množstvo ľudí uvedomilo, že úver je pre nich maximálne nevýhodný a podarilo sa tak ochrániť množstvo ľudí pred extrémnym preplatením úveru v tom lepšom prípade a v horšom prípade pred upadnutím do dlhovej pasce. Ročná percentuálna miera nákladov je údaj, ktorý vyjadruje percento z celkovej výšky úveru, ktorý musí spotrebiteľ za obdobie jedného roka zaplatiť v súvislosti s pôžičkou. Do tohto ukazovateľa sú tak zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím, správou či čerpaním úveru. Na rozdiel od úroku, ktorý vyjadruje iba cenu požičaných peňazí, RPMN okrem úrokovej sadzby zahŕňa aj všetky poplatky spojené s úverom, teda napríklad poplatok za poskytnutie pôžičky, poplatok za vedenie a správu úveru, za prevod finančných prostriedkov, za poistenie (ak je povinné) a podobne.


Najhoršie sú na tom pôžičky s krátkou splatnosťou

Práve krátkodobé pôžičky so splatnosťou do 30 dní šokujú s obrovskými hodnotami RPMN, ktoré dosahujú niekoľko stoviek až tisícov percent, takže logicky sa s nimi ich poskytovatelia nechvália. Napríklad pri pôžičke 100 € na 7 dní budete musieť vrátiť okrem požičanej sumy aj poplatok 13 €. V tomto prípade RPMN dosahuje 677,9 %. Pri takto vysokých hodnotách je logické, že poskytovatelia pôžičiek s krátkou splatnosťou sa snažia význam RPMN bagatelizovať. Argumentujú tým, že sa jedná o pôžičku na nízku sumu v rádoch niekoľkých desiatok eur, vďaka čomu je poplatok tiež v hodnote pár eur a to sa dá vždy zvládnuť. Iste, pre normálne zarábajúceho človeka 13 € poplatok nepredstavuje žiaden problém, ale pre človeka poberajúceho dávku v hmotnej núdzi to môže byť pätina jeho mesačného príjmu. Cena takto požičaných peňazí sledovaná prostredníctvom ročnej percentuálnej miery nákladov iba potvrdzuje skutočnosť, že krátkodobá pôžička so splatnosťou do 30 dní je jeden z najdrahších úverových produktov na trhu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte